Presentatie maatschappelijke organisaties

Op 12 april werden de maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij het Deltaprogramma geïnformeerd over de voorlopige conclusies van het DP2013.

Na afloop van de presentatie vond er overleg plaats met de deltacommissaris.