Speech Peter Glas bij Future Fenland

Op 19 mei 2021 sprak Deltacommissaris Peter Glas tijdens het evenement over het Future Fenland georganiseerd door Anglian Water (VK). Het laaggelegen gebied heeft een lange historie van benutten van Nederlandse kennis over waterbeheer waardoor een polderlandschap is ontstaan dat lijkt op West Nederland. Future Fenland is een regionaal initiatief waarbij voor de opgaven voor drinkwatervoorziening, droogte, hoogwater, bodemdaling, natuur en woningbouw wederom gebruik wordt gemaakt van kennis en inspirerende voorbeelden uit Nederland. Peter Glas heeft in zijn speech de ervaringen en lessen van de integrale aanpak en governance van het Deltaprogramma gedeeld.