Dolf Kern

Dolf Kern

Functie
Liaison gebieden, generieke thema’s en maatschappelijke organisaties

Dolf Kern is vanaf 1 september 2020 werkzaam bij de staf deltacommissaris. Hij is coördinerend adviseur voor het deelprogramma zoetwater en de regionale deltastrategieën. De regionale deltastrategieën richten zich op het verbeteren van de samenhang in het Deltaprogramma, de verbinding met maatschappelijke opgaven en de doorwerking naar ruimtelijke inrichting. Ook de afstemming met het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving valt binnen zijn taak.

Dolf was hiervoor werkzaam bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, als strategisch adviseur zoetwater, wateroverlast, bodemdaling en ruimtelijke adaptatie. Vanuit de regio en de Unie van Waterschappen was hij al intensief betrokken bij verschillende deelprogramma’s van het Deltaprogramma.