Lilian van den Aarsen

Lilian van den Aarsen

Functie
Directeur staf deltacommissaris

Dr. Ir. L.F.M (Lilian) van den Aarsen is sinds 1 december 2020 directeur Staf Deltacommissaris. Zij volgde in deze functie Hermen Borst op.

Lilian van den Aarsen werkte hiervoor als directeur Kennis, Innovatie en Strategie (KIS) bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Eerder was zij onder andere werkzaam als programmadirecteur Deltaprogramma Rivieren bij IenW en in andere managementfuncties bij het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselveiligheid (LNV), onder meer als regiodirecteur Oost.

Lilian van den Aarsen heeft Biologie (landschapsecologie) gestudeerd aan de Wageningen Universiteit en is daar gepromoveerd op “Landbouw en natuur in pleistocene zandgebieden”. Ook heeft ze een Master of Public Administration bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).