Lilianne van Sprundel

Lilianne van Sprundel

Functie
Liaison gebieden, generieke thema’s en maatschappelijke organisaties

Lilianne van Sprundel is sinds juli 2015 werkzaam bij de staf van de deltacommissaris. Bij het Directoraat Generaal Ruimte en Water van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenM) is zij vanaf 2012 betrokken geweest bij het Deltaprogramma. In de nieuwe organisatiestructuur van het Deltaprogramma verzorgt Lilianne samen met Dolf de verbinding met de regionale en nationale interbestuurlijke verbanden en alle betrokken partijen.