Martijn Looijer

Martijn Looijer

Functie
Financieel-economisch adviseur

Vanaf januari 2016 is Martijn Looijer financieel-economisch adviseur van de deltacommissaris en plaatsvervangend directeur van de staf. Ook is hij het aanspreekpunt voor vraagstukken over de begroting van het Deltafonds, kostenschattingen, MKBA’s en publiek-liaison vanuit de staf naar het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hiervoor was Martijn plaatsvervangend afdelingshoofd bij de Inspectie der Rijksfinanciën bij het ministerie van Financiën, waar hij de minister onder meer over het Deltaprogramma adviseerde.