Monique Berendsen

Monique Berendsen

Functie
Topsector Water, innovatie en internationale zaken

Monique Berendsen is sinds maart 2020 werkzaam bij de Staf Deltacommissaris als liaison internationaal. Zij werkt als coördinator internationale samenwerking bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, om een innovatieve integrale water aanpak op nationaal, bilateraal, Europees en multilateraal niveau te verbinden en versterken. Vanuit die rol werkt zij parttime voor de Staf Deltacommissaris.  Voorheen werkte zij voor het ministerie onder andere aan de Kaderrichtlijn Water en als strateeg voor het Deltaprogramma Zoetwater.