Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau IRM ter inzage

Van donderdag 23 januari tot en met woensdag 19 februari 2020 kunt u een zienswijze indienen over het voornemen een Programma Integraal Riviermanagement (Programma IRM) op te stellen met een bijbehorend milieueffectrapport. Hiervoor is een Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Ook kunt u laten weten hoe u betrokken wilt worden bij de totstandkoming van het programma.

Lees in de gepubliceerde kennisgeving  of vanaf 23 januari op www.platformparticipatie.nl/IRM hoe u uw zienswijze kunt indienen.

©Shutterstock

Waarom een Notitie Reikwijdte en Detailniveau?

De uitvoering van het Programma IRM kan invloed hebben op het milieu en de leefomgeving in het Maas- en Rijngebied. Dit wordt onderzocht en de resultaten hiervan worden gepubliceerd in een milieueffectrapport (MER). Ter voorbereiding op dit rapport staat in de NRD beschreven welke onderwerpen (reikwijdte) onderzocht worden en met welke diepgang (detailniveau). In de NRD staat eveneens een uitgebreide toelichting op het beoogde Programma IRM.

Uw inbreng is belangrijk

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen werken samen aan het Programma IRM. Daarbij willen Rijk en regio gebiedspartijen en andere belangenvertegenwoordigers betrekken. Naast uw zienswijze over de NRD, zijn wij ook geïnteresseerd of en hoe wij u kunnen betrekken bij de totstandkoming van een evenwichtig Programma IRM. U kunt dit in uw zienswijze kenbaar maken.

Uw inbreng om tot een Programma IRM te komen waarin alle belangen zijn meegewogen is de komende twee jaar hard nodig. Bouw vanaf het begin mee aan het Programma en kom 6 februari 2020 ook naar de startbijeenkomst in Fort Lent bij Nijmegen.