Deltaprogramma

Nederland is een laaggelegen land met veel water. Het nationaal Deltaprogramma beschermt Nederland tegen hoogwater en overstromingen, zorgt voor voldoende zoetwater en draagt bij aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van ons land. Op deze website vind je achtergrondinformatie over het Deltaprogramma en een beknopte weergave van de inhoud ervan. Gedetailleerde informatie over de voortgang van het werk aan onze delta vind je in de onlineversie van het Deltaprogramma 2022: 'Iedere schop in de grond klimaatbestendig'.