Jongeren

Het Deltaprogramma beschermt Nederland tegen overstromingen, zorgt voor voldoende zoetwater en draagt bij aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van Nederland. Zodat iedereen nu, over 50 jaar én over 100 jaar veilig in Nederland kan wonen, werken en recreëren. Het is en blijft een grote uitdaging. De jongeren van nu staan straks aan het roer. 

Jongeren zijn belangrijk voor het Deltaprogramma. Nieuwe ideeën en technieken die zij bedenken en inzichten die zij opdoen moeten gehoord worden. Deltacommissaris Peter Glas nodigt scholieren, studenten en young professionals regelmatig uit voor activiteiten van het Deltaprogramma. 

Jeugdwaterschap

Deze jongeren tussen de 14 en 18 jaar zijn actief betrokken bij het werk van de waterschappen en vormen een ‘jongerendenktank’ van de waterschappen. Jeugdwaterschappers krijgen elk jaar een uitnodiging deel te nemen aan en een rol te spelen op het nationaal Deltacongres. 

Deltacongres

Sinds 2018 zijn studenten, trainees en young professionals aanwezig op het nationaal Deltacongres. Er is een stand waar vraag en aanbod van stageplekken, afstudeeropdrachten en vacatures in de waterwereld bij elkaar komen. Ze zijn ook actief betrokken bij inhoudelijke sessies en workshops. De speeddate tussen young professionals en senior waterprofessionals is de laatste jaren steevast een succes. 

Podcast Over Water en Klimaat

Scholieren en studenten lijken zich soms nog drukker te maken om het klimaat dan volwassenen. Soms staken en spijbelen ze voor het klimaat. Hoe dragen jongeren bij aan het omgaan met klimaatverandering? En kan de jongere generatie ook nog wat leren van de vorige? Aflevering 5 uit de podcastserie van het Deltaprogramma gaat over de meerwaarde van verschillende generaties in het Deltaprogramma.

NKWK-conferentie

Om jongeren enthousiast te maken voor een baan op het gebied van water en klimaat, biedt de jaarlijkse NKWK-conferentie een Future Water Leaders-programma aan. Jongeren krijgen hier meer inzicht in de carrièremogelijkheden bij overheden, kennisinstellingen en bedrijven.

Reflectie op het Deltaprogramma 2022

Deltacommissaris Peter Glas: "We wilden graag bij de jongeren toetsen of de inhoud van hoofdstuk 1 hen aanspreekt en wat zij anders zouden zien. Zij behoren tenslotte tot de generatie die moet leven met de gevolgen van de besluiten die wij nu nemen. De feedback willen we zoveel mogelijk verwerken in het komende Deltaprogramma, of nemen we mee om voor toekomstige Deltaprogramma’s van te leren." De 10 jonge talenten die meededen aan dit mini-project volgen studies aan een hogeschool of universiteit op het gebied van watermanagement. Ook waren er scholieren betrokken vanuit hun rol als jeugdwaterschapsbestuurder. 

Lees hier het verslag