Jongeren en het Deltaprogramma

Het Deltaprogramma beschermt Nederland tegen overstromingen, zorgt voor voldoende zoetwater en draagt bij aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van Nederland. Zodat iedereen nu, over 50 jaar én over 100 jaar veilig in Nederland kan wonen, werken en recreëren. Het is en blijft een grote uitdaging. De jongeren van nu staan straks aan het roer. 

Jongeren zijn belangrijk voor het Deltaprogramma. Nieuwe ideeën en technieken die zij bedenken en inzichten die zij opdoen moeten gehoord worden. Deltacommissaris Peter Glas nodigt scholieren, studenten en young professionals regelmatig uit voor activiteiten van het Deltaprogramma. 

Jeugdwaterschap

Deze jongeren tussen de 14 en 18 jaar zijn actief betrokken bij het werk van de waterschappen en vormen een ‘jongerendenktank’ van de waterschappen. Jeugdwaterschappers krijgen elk jaar een uitnodiging deel te nemen aan en een rol te spelen op het nationaal Deltacongres. 

Deltacongres

Sinds 2018 zijn studenten, trainees en young professionals aanwezig op het nationaal Deltacongres. Ze zijn ook actief betrokken bij inhoudelijke sessies en workshops. De speeddate tussen young professionals en senior waterprofessionals is de laatste jaren steevast een succes. 

Podcast Over Water en Klimaat

Scholieren en studenten lijken zich soms nog drukker te maken om het klimaat dan volwassenen. Soms staken en spijbelen ze voor het klimaat. Hoe dragen jongeren bij aan het omgaan met klimaatverandering? En kan de jongere generatie ook nog wat leren van de vorige? Aflevering 5 uit de podcastserie van het Deltaprogramma gaat over de meerwaarde van verschillende generaties in het Deltaprogramma.

Reflectie op het Deltaprogramma 2023

De deltacommissaris sprak met een aantal studenten over de bestuurlijke inleiding van het Deltaprogramma 2023. Zij adviseerden onder meer droogte prominenter in het Deltaprogramma op te nemen, omdat dit een blijvende uitdaging is. Ook aandacht voor de watersnood in Limburg in 2021 was volgens de studenten belangrijk om te noemen, omdat het mensen ervan bewust maakt dat wateroverlast door hevige buien overal kan ontstaan. De studenten riepen de deltacommissaris op om nog meer urgentie uit de tekst te laten spreken: we moeten nú beginnen. Voor het Deltaprogramma 2024 is aan de studenten gevraagd een eigen bestuurlijke inleiding te schrijven.