Er wordt samengewerkt met allerlei overheden maar hoe kunnen burgers meedenken/meepraten over het Deltaprogramma?

Burgers kunnen, ook via maatschappelijke organisaties, op verschillende momenten meedenken en meepraten over het Deltaprogramma. Alle deelprogramma’s hebben de afgelopen jaren (regionale) bijeenkomsten georganiseerd ten behoeve van het participatieproces. Ideeën die burgers hebben ingebracht, zijn meegenomen door de betreffende deelprogramma’s. Vanaf september 2014 en in  2015 volgen formele inspraakprocedures voor onder meer (de opvolger van) het Nationaal Waterplan, waarbij burgers zienswijzen kunnen indienen. Daarnaast kunnen burgers actief meewerken aan onderdelen van het Deltaprogramma die in hun gemeente of provincie aan de orde zijn. Verder is er de website Rijksoverheid.nl met informatie over het Deltaprogramma, waar burgers hun betrokkenheid kunnen laten zien.