Waarom is het zo belangrijk dat er een Deltaprogramma is?

Nederland is van oudsher verbonden met het water. We hebben een goed bestaan opgebouwd tussen de zee en de grote rivieren. Het water brengt welvaart en levendigheid, maar het kan ook onberekenbaar zijn en veel narigheid veroorzaken.

Nederland is sinds de bouw van de Deltawerken de best beveiligde delta ter wereld. Daar mogen we trots op zijn. Maar alleen door te blijven investeren in onze delta, houden we de zekerheid dat wij en onze kinderen veilig in ons mooie land kunnen blijven wonen en werken.

De afgelopen eeuw is de zeespiegel gestegen, de bodem gedaald en het is warmer geworden: dat meten we over een reeks van jaren. Die ontwikkelingen zetten door. We moeten er bij de inrichting van ons land rekening mee houden dat er heviger buien voorkomen. Ook kan het ’s zomers juist droger worden, waardoor de zoetwatervoorziening in het geding is.

De bevolking is de afgelopen decennia flink gegroeid en de economische waarde van ons land is door de gestegen welvaart toegenomen. Een overstroming zou dus zowel meer slachtoffers als grotere economische schade veroorzaken dan in het verleden.

De bescherming van onze dijken en duinen is nog gebaseerd op normen uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Toen leefden veel minder mensen achter de dijken en werd in die gebieden minder geïnvesteerd en verdiend. Het te beschermen belang is nu veel groter. Gebeurtenissen als de Watersnoodramp van 1953 en de hoge rivierstanden in de jaren negentig willen we het liefst voorkomen. Daar moeten we hard aan werken. Onze veiligheid moet op orde zijn, nu en in de toekomst. Het is daarnaast belangrijk dat we een oplossing vinden voor mogelijke problemen met onze zoetwatervoorziening in de toekomst. Grote schade door droogte, zoals in 1973 en 2003, willen we voorkomen. Er is dus ‘werk aan de delta’, daar is het Deltaprogramma voor bedoeld.

Het Deltaprogramma is zo ingericht dat we onze delta nu goed op orde hebben en goed en tijdig zijn voorbereid op de effecten van de klimaatverandering in de loop van deze eeuw. Als de klimaatveranderingen sneller gaan dan wordt voorspeld, hebben we de plannen klaarliggen. Als ze langzamer gaan, voeren we plannen niet eerder uit dan nodig.