Wat is het verschil tussen de Commissie Veerman en het Deltaprogramma?

De commissie Veerman (onder leiding van oud-minister Cees Veerman) heeft in 2008 onderzocht of we in Nederland kunnen blijven wonen, ook met de meest extreme scenario’s voor klimaat en zeespiegelstijging als uitgangspunt - en het kabinet daarover geadviseerd. 

Het Deltaprogramma is de uitwerking en het antwoord van het kabinet op het advies van de commissie Veerman. Veiligheid op orde en voorbereid zijn op de toekomst met vijf deltabelissingen. Die deltabeslissingen worden niet gebaseerd op de extreme scenario’s van de commissie Veerman, maar op gemeten veranderingen en de klimaatscenario’s van het KNMI. Het Deltaprogramma is daarmee de nuchtere en realistische uitwerking van het advies van de commissie Veerman. Ieder jaar met Prinsjesdag verschijnt een geactualiseerde versie van het Deltaprogramma.