Wat is het voordeel van het instellen van een Deltafonds?

Het Deltafonds is het financiële fundament onder het Deltaprogramma. Het Deltafonds is ingesteld naar aanleiding van het advies van de commissie Veerman. Het Deltafonds is op 1 januari 2013 in werking getreden. Het biedt continuïteit en geeft zekerheid over beschikbare middelen, zonder dat concurrentie met andere bestedingsdoelen nodig is. Hierdoor is het mogelijk de noodzakelijke maatregelen - ook voor de lange termijn - te plannen en is het zeker dat ze in uitvoering kunnen wanneer dat nodig is. Dat is belangrijk, want het werk aan een veilige en aantrekkelijke delta is nooit af.