Worden er nu geen beslissingen genomen of geld geïnvesteerd die later niet nodig blijken te zijn?

De investeringen die de komende jaren worden gedaan, zijn gericht op het op orde krijgen van onze huidige veiligheid. Dat is iets wat onafhankelijk van klimaatverandering absoluut noodzakelijk is omdat moet worden voldaan aan wettelijke normen. Verder wordt het Deltaprogramma juist zo ingericht, dat we voorbereid zijn op onvoorspelbare effecten van een verandering in het klimaat. Als het sneller gaat dan voorspeld, zorgen we ervoor dat we de plannen hebben klaarliggen. En, als het langzamer gaat, voeren we plannen niet eerder uit dan nodig. Niet te veel en niet te weinig. Maar we willen ons niet laten verrassen. Dat noemen we adaptief.