Zijn de veiligheidseisen voor Nederland niet absurd hoog? In andere landen zijn ze veel lager.

Nederland heeft de hoogste veiligheidseisen ter wereld om overstromingen te voorkomen. Die eisen zijn vastgesteld na de Watersnoodramp van 1953, waarbij meer dan 1.800 mensen zijn overleden. Die eisen staan in de wet en zijn niet zonder reden zo hoog. Nederland is een dichtbevolkt land. Er wonen in Nederland heel veel mensen achter de dijken en duinen, in gebieden die kunnen overstromen als we ze niet goed verdedigen (circa 9 miljoen). Ook is daar een enorm geïnvesteerd vermogen aanwezig. De gevolgen van een te laag beschermingsniveau hebben we in Nederland in 1953 ervaren en vele andere keren waarbij (bijna)overstromingen plaatsvonden. Een hoog beschermingsniveau is geen luxe maar noodzaak voor Nederland.

Sinds 1953 zijn de gevolgen van overstromingen veranderd, onder meer doordat er nu meer mensen achter de dijken wonen en de economische waarden zijn gestegen. Het Deltaprogramma heeft met de deltabeslissingen nieuwe normen voor de waterveiligheid voorgesteld, die passen bij de huidige risico's en de mogelijke scenario's voor klimaatverandering en sociaaleconomische ontwikkeling in de komende vijftig jaar. Het kabinet heeft besloten deze nieuwe normen over te nemen in de wet.