Jongeren en het Deltaprogramma: De Deltadenktank

Alle jongeren in Nederland, ook de lopende initiatieven bij waterschappen, provincies en elders, vormen samen een ‘Deltadenktank’. Het Deltaprogramma wil initiatieven verbinden met als doel jongeren te betrekken bij het werk van het Deltaprogramma. Over de ambities en werkwijze van deze steeds wisselende groep jongeren is een korte video gemaakt.

(Een fotocollage van verschillende jongeren met in het midden het Nederlandse wapenschild en de beeldtitel: Jongeren en het Deltaprogramma. Er worden vijf foto's van jongeren aan de collage toegevoegd. Deltacommissaris Wim Kuijken:)

RUSTIGE GITAARMUZIEK WAAR IEMAND EEN VROLIJK DEUNTJE DOOR FLUIT

DELTACOMMISSARIS KUIJKEN: In deze delta moeten we iedere dag heel hard werken om ons veilig te houden en voor de langere termijn ook de watervoorziening op orde te houden.
We doen dat dus in wezen ook voor onze kinderen en kleinkinderen.
Dat klinkt verheven, maar het is wel een feit.
Dat betekent dat ik heel erg graag in het Deltaprogramma de jeugd die er nu is wil betrekken bij datgene wat we doen.
Dat we samen het stokje vasthouden dat we over willen geven aan onze jeugd.

(Op de fotocollage wordt het beeld van een meisje, Leonie, uitvergroot.)

DE RUSTIGE GITAARMUZIEK SPEELT VERDER

LEONIE: Ja, de Deltawerken, dat heb ik vroeger wel eens op school gehad.
We hebben er projecten over gedaan, maar er is nooit heel veel aandacht aan besteed.
MARGA KOOL: Eigenlijk zouden Nederlandse jonge mensen veel meer van water moeten weten dan heel veel mensen in andere delen van de wereld.
Een land dat niet zou kunnen bestaan als er niet een goed waterbeheer was.
Dus ik denk dat juist ook de aandacht binnen watereducatie voor Nederland als delta heel erg hoog op de agenda moet staan.

(Een van de jongeren,)

IVANA: Ik zou het leuk vinden om eraan mee te werken want ik ben van plan om techniek te gaan studeren.
Civiele techniek wil ik gaan studeren.
Ik denk dat ik dan misschien wel terechtkom bij een of andere maatschappij die helpt bij de dijkenbouw of nieuwe dingen verzint voor het waterprobleem.

(Bart, Jeugddijkgraaf:)

JEUGDDIJKGRAAF BART BONGAARDS: Het is belangrijk om jongeren te betrekken bij het Deltaprogramma om drie redenen.
Ten eerste hebben we in de toekomst nieuwe werknemers nodig bij de waterschappen om te zorgen dat we ook in de toekomst schoon water hebben en droge voeten houden.
Ten tweede zijn de jongeren de mensen die er in de toekomst profijt van hebben dat alles goed werkt.
Ten derde is het belangrijk dat we een mooi landschap hebben want het moet wel veilig zijn, maar dat kan ook op een mooie en duurzame manier.

(Leonie:)

Ik denk dat de jongeren van tegenwoordig daar wel meer over na moeten denken want ze zijn meer bezig met zichzelf en niet echt met het land waar ze in leven dus ik vind wel dat 't onder de aandacht gebracht moet worden zodat ze er over na kunnen denken, want zij zijn later de toekomst.

(Ivana:)

Ik vind het wel fijn als ik mee kan praten, van: Misschien kun je dit of dat doen.
Of: Is het wel mogelijk om Den Haag überhaupt te redden?
MATHIJS MUL: Het Jongerendeltaprogramma bleek precies aan te sluiten op een van onze belangrijkste aanbevelingen namelijk het creëren van goed functionerende en brede jongerenplatforms die jongeren in de waterwereld een rol laten spelen.
Het moet niet slechts puur functioneel zijn, maar ook duurzaam en vernieuwend.
Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat niet overbodig veel energie wordt gebruikt en dat het niet afstotelijk lelijk is maar door een interdisciplinaire aanpak ervoor te zorgen dat je met innovatieve ideeën komt die ook duurzaam zijn.

(Ivana:)

Dan zie ik een graafmachine op een dijk staan.
Heel eerlijk: ik heb geen idee wat een dijkgraaf is.
DIJKGRAAF VAN HAERSMA BUMA: Wat ik belangrijk voor Wim Kuijken vind als Deltacommissaris is om zwaar te investeren in deze Jongerendenktank.
We hebben als Unie van Waterschappen ook een jeugdbestuur gemaakt.
Betrek ze erbij, maar er zijn veel platfora en organiseer dat ook.
H2O doet dat, ik kan er heel veel noemen, maar breng dat bij elkaar en dan krijg je enorm veel energie daaruit en met die energie komt er veel terecht van dat goede voornemen om dat Deltaprogramma ook uit te voeren.
Heerlijk! Douchen, drinken...
Naar het strand! Nog lekkerder.
ASSIA: Water hoort gewoon op de aarde thuis we kunnen niet zonder water leven op aarde en we moeten er goed mee leren omgaan.
Zorgvuldig.
-Precies.

(Ivana en Assia. De fotocollage met in het midden de tekst: En....? Wim Kuijken:)

DE GITAARMUZIEK SPEELT VERDER

Dus wil ik vandaag de Deltadenktank in het leven roepen.
Een denktank die overigens ook gewoon nog wat moet doen.
Een denktank die bestaat uit alle jongeren in Nederland ook de lopende initiatieven die er al zijn bij waterschappen, in provincies en elders.
Ik wil verbinden. Ik wil al die initiatieven verbinden met het doel om de jongeren te betrekken bij het werk aan het Deltaprogramma.

(De fotocollage met in het midden de tekst: Jongeren en het Deltaprogramma. Dan verandert de tekst in: De Deltadenktank voor jongeren.)

DE MUZIEK SPEELT VERDER TOT HET EIND VAN HET PROGRAMMA

(De aftiteling begint. Met dank aan: Leonie Achterberg, Assia Bojada, Bart Bongaards (Jeugddijkgraaf), Michiel van Haersma Buma (Dijkgraaf Hoogheemraadschap Delfland), Marga Kool (Voorzitter Stuurgroep Watereducatie), Mathijs Mul (European Youth Water Ambassador) en Ivana Saraber.)

(Copyright Just Provisual. In opdracht van de Deltacommissaris.)