Nationaal Deltacongres

De deltacommissaris initieert elk jaar het nationaal Deltacongres voor iedereen die professioneel betrokken is bij (de uitvoering van) het nationaal Deltaprogramma. Als gevolg van de maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus, vindt het Deltacongres in 2020 online plaats. 

Het elfde nationaal Deltacongres is op donderdag 12 november 2020. Dit eerste online congres wordt live uitgezonden vanuit diverse studio’s in de Jaarbeurs van Utrecht. Via een livestream-verbinding kunnen deelnemers een uitzending van ‘De Delta Draait Door’ bijwonen.

Hierna volgen twee ronden met – dit jaar in totaal maar liefst acht – inhoudelijke sessies over de verschillende thema’s binnen het Deltaprogramma. De thema’s zijn veelzijdigen variëren van Droogte, Klimaatbestendige woningbouw, Integraal Riviermanagement en  Ruimtelijke adaptatie & de energietransitie tot Hittestress en Zeespiegelstijging.

Eén sessie geeft een internationaal perspectief op het Deltaprogramma. Een andere laat zien  hoe je als één overheid vanuit een gemeenschappelijke basis onder de vlag van de nieuwe omgevingswet ook doelen kunt behalen uit het Deltaprogramma.

In een afsluitende - online - borrel kunnen congresgangers in themacafés met elkaar in gesprek gaan onder leiding van enkele aan het Deltaprogramma verbonden organisaties.

Deltacongres 2021

De deltacommissaris hoopt het nationaal Deltacongres 2021 weer op locatie - in Maastricht - te organiseren.