Vijftiende Nationaal Deltacongres 2024

Het Nationaal Deltacongres is dit jaar op donderdag 14 november in Kunstlinie Almere. Het Deltacongres is het jaarlijkse evenement voor iedereen die in Nederland betrokken is bij de klimaatadaptatie en de wateropgave.

Tijdens het Nationaal Deltacongres staan we stil bij de actuele waterthema’s en de opgaven die we vanuit het Deltaprogramma hebben voor waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en een klimaatbestendige inrichting van onze leefomgeving. 

We verwelkomen medewerkers van overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Ook andere geïnteresseerden, zoals jonge aanstaande waterprofessionals en betrokken inwoners, zijn van harte welkom.

Kunstlinie in Almere

Met Kunstlinie Almere heeft het Deltacongres dit jaar een mooie locatie aan het water. Kunstlinie is hét culturele hart van Almere en het grootste cultuurhuis van Flevoland. Lopend vanuit de binnenstad van Almere tref je het kenmerkende gebouw, ontworpen door de architecten van SANAA, aan bij het Weerwater.

Vergroot afbeelding foto Kunstlinie in Almere
Beeld: ©Deltaprogramma

Welkom in Flevoland

Flevoland is door de mens onttrokken aan de voormalige Zuiderzee. Met vereende krachten is in korte tijd een drietal ruim opgezette polders opgezet waar het goed wonen en recreëren is. Ook heeft Flevoland zich ontpopt als één van de meest moderne landbouwgebieden ter wereld. De veranderingen in het klimaat zorgen voor nieuwe vraagstukken en uitdagingen voor Flevoland. De dijken die de Flevolanders beschermen tegen het omringende water moeten worden versterkt. Ook wordt de beschikbaarheid van schoon en voldoende water steeds minder een vanzelfsprekendheid. Op verschillende plekken heeft de natuur last van de lagere grondwaterstanden, en hebben agrariërs last van hoge zoutgehaltes.

In Flevoland wordt nagedacht hoe het oppervlaktewater het beste verdeeld kan worden in perioden van schaarste. De provincie bereidt zich ook voor op steeds extremere buien: bij nieuwbouw en renovatie worden waterbergingen aangelegd en zoveel mogelijk voorkomen dat water zich in lage gebieden kan ophopen. Gemeenten, waterschap en provincie werken nauw samen bij het kiezen van maatregelen om te zorgen dat Flevoland steeds klimaatadaptiever wordt.

Noteer in je agenda!

In Kunstlinie Almere kunnen we 1.200 deelnemers verwelkomen. Het plenaire deel en twee sessies zijn - voor degenen die niet kunnen komen - via een stream te volgen. Voor alle deelnemers is er een aantrekkelijk en gevarieerd programma. Noteer nu alvast donderdag 14 november 2024 in de agenda!
 
De vooraankondiging is eind mei verstuurd. Heb je deze niet ontvangen maar wil je wel een uitnodiging ontvangen stuur dan een e-mail naar info@nationaaldeltacongres.nl met jouw contactgegevens dan nemen we je op in onze verzendlijst.

De officiële uitnodiging met meer informatie over het programma en de mogelijkheid om te registreren volgt na de zomer.