Eerste Nationaal Deltacongres: impressie door jongeren

In deze video ziet u een impressie van het Eerste Nationaal Deltacongres, gemaakt door de aanwezige Young Reporters.

Eerste Nationaal Deltacongres: impressie door jongeren

(De rug van een oranje sweater met daarop in witte letters het woord 'Young Reporter'. Foto's van jongeren in een oranje sweater die bezig zijn met filmapparatuur.)

VROLIJKE MUZIEK

(Een foto van een groep jongeren in oranje sweaters op een trap. Beeldtekst: Young Reporters, Stanislascollege Pijnacker, Eerste Nationaal Deltacongres, 4 november 2010)

(Drie jongeren lopen een trap op. Een jongen met een filmcamera in z'n handen. Twee meisjes filmen en interviewen iemand. Een meisje vraagt aan prins Willem-Alexander:)

DE VROLIJKE MUZIEK SPEELT VERDER

MEISJESSTEM: Wat vindt u dat wij als 'young reporters' moeten weten van het Deltaprogramma?
-Alles.

(Een man:)

Ja, je hebt problemen met water als er te veel van is of als er te weinig van is.
JONGENSSTEM: Met 'waterkering' bedoelt u, het water tegenhouden?
Ja, water tegenhouden. Dijken.
In plaats van 'waterkering' zou je ook 'dijken' kunnen zeggen.
Water is bij uitstek iets wat, als het in een glas zit dan vinden we het heerlijk, maar als het hier op de vloer ligt dan zul je zien dat iedereen eromheen gaat staan.
En dan ligt het nog maar zo diep.
JONGENSSTEM: Nog grote regenbuien gehad?
Nee, dan ben ik er snel vandoor met m'n scooter.
VROUWENSTEM: Ik ben nou een jaar of vijftien geleden voor het eerst in de waterwereld terechtgekomen.
Toen was het echt nog een hele klassieke mannenwereld van de ingenieurs, allemaal in pak.
VROUW: Iedereen kent wel op de peuterspeelzaal in de eerste, tweede en derde groep, dan speel je met waterbakken.
Als ze daar nou al beginnen met: goh, bouw jij 's een dijkje en kijk 's hoe snel het weer weggevaagd wordt dan krijgen mensen allerlei ideeën van hoe je eigenlijk met water om moet gaan.
Als je dat doorzet naar de middelbare school met aardrijkskunde of met talen economie, het is belangrijk ook voor het economische vlak want als je de helft van Nederland wegvaagt is ook de halve economie weg.
Ik heb een keer heel simpel verteld: Je zou eigenlijk moeten aangeven hoe het water Nederland binnenkomt en hoe het er weer uitgaat en wat er in die tussenliggende tijd gebeurt, want we zijn zo gewend dat alles gaat zoals het gaat, dat het stroomt zoals het stroomt maar er zit zo veel achter en we hebben getracht om dat in een speelse game een 'serious game' te verwoorden. En ik denk dat dat een heel mooi middel is om ook de jongere generatie mee te bereiken.
Het spel staat op internet, iedereen kan het spelen op www.waterverdeler.nl en leert in een aantal stappen het systeem kennen.
Wat mij heel erg inspireerde, is de onbevangenheid waarmee jongeren naar problemen kijken en dan ook niet bang zijn om met ideeën te komen, omdat ze er nog niet bij denken ja, maar, wat zal die ervan vinden en wie moet dat gaan betalen, enzovoort.
VROUWENSTEM: We zijn een waterland als Nederland we zijn trots op hoe onze natuur en ons water, hoe dat in elkaar zit en ja, het is ook de toekomst van de jongeren.
Je wilt gewoon trots zijn, je wilt je thuis voelen in je land en dat moet gewoon gecombineerd zijn. Die combi, natuur en water, volgens mij als ik als jongere het mag zeggen: Ik vind het een hele mooie combinatie en die moet zo blijven.
MEISJESSTEM: Waarom is 't zo belangrijk om jongeren erbij te betrekken?
Het is wel waar dat jongeren verantwoordelijk zijn voor het beleid dat in de toekomst wordt gevoerd en vooral in Nederland maakt waterbeheer daar een heel belangrijk deel van uit.
Omdat jongeren die verantwoordelijkheid later moeten dragen is het belangrijk dat zij nu voldoende ingeleid worden in die wereld van water, waterbeheer, om te zien wat er eigenlijk speelt.
En dat ze dan kiezen voor een carrière op dat vlak.
Ik woon zelf in de Watergraafsmeer, een polder vijf meter onder de zeespiegel.
Ja, is dat veilig?
Voor mij is de vraag niet óf Nederland veilig is maar de vraag is eigenlijk meer: Hoe ga je het mooi veilig maken?
Veiligheid is het belangrijkste, want zonder veiligheid kun je niet leven.
Maar het is ook belangrijk om te denken aan de natuur.
En dat is ook een beetje een zorgpunt wel omdat door de Deltawerken zijn er heel veel zeegaten afgesloten en dat betekent dat de natuur zich opnieuw moet zetten.
MANNENSTEM: De delta is een stuk land waar zoet en zout elkaar tegenkomen.
En we hebben met de Deltawerken eigenlijk die scheiding heel erg hard gemaakt.
We hebben zoet en dan is het opeens zout, door die grote dammen.
Dus op zich is het niet gek om zout te hebben in de delta.
Wat je merkt bij alle speeches, is dat politiek ook heel spannend is.
Wie gaat wat doen, komt er geld beschikbaar en ik denk dat je die spanning ook wel voelt, vandaag.
MEISJESSTEM: En hoe vindt u de dag tot nu toe gegaan?
Ik vind het geweldig dat er zo veel mensen zijn ik vond de show vanmorgen leuk, ik vond het ook goed dat de prins zo stevig zei dat er geld moest komen. Dat was mooi.
En sommige mensen zijn ook verbaasd van: jeetje, is er zo veel werk nodig om ons echt zo veilig te houden? Dat weten heel veel mensen niet want het is eigenlijk vanzelfsprekend.
JONGENSSTEM: Is jou iets opgevallen?
Ja, dat het heel veel over water gaat.
-Ja, hè, hè. (LACHT)

Stanislascollege Pijnacker!

EEN CAMERA KLIKT

(Een foto van de Young Reporters op een trap. Beeldtekst: Met dank aan Codename Future, Deelnemers Eerste Nationaal Deltacongres 4 november 2010. Onderaan in beeld verschijnt het Nederlandse wapenschild met daarnaast de tekst: Deltacommissaris.)

DE VROLIJKE MUZIEK SPEELT VERDER