Interview jongeren met prins Willem-Alexander

Op het eerste Nationaal Deltacongres, gehouden op 4 november in Scheveningen, hebben enkele jongeren (Young Reporters) de Prins van Oranje geïnterviewd. 

Interview jongeren met prins Willem-Alexander

(Een fotocollage van verschillende jongeren met in het midden de beeldtitel: Jongeren en het Deltaprogramma. Young Reporters interviewen... prins Willem- Alexander. Een groep jongeren staat te wachten op prins Willem-Alexander. De prins begroet ze:)

GEROEZEMOES

PRINS WILLEM-ALEXANDER: Hallo, goedendag.

GEROEZEMOES

MEISJE: Ten eerste: goedemiddag.
Wij wilden u vragen wat u vandaag zelf geleerd heeft op dit congres.
Wat ik vooral gezien heb vandaag, is een enorme interesse in het onderwerp.
Toen ik hier binnenkwam, dacht ik van tevoren: waarom in het Circustheater?
Dan heb je een paar honderd mensen en meer dan duizend stoelen dat lijkt zo leeg, dan lijkt het of er geen interesse is.
Maar er is enorme interesse vanuit alle sectoren van de maatschappij dus niet alleen de mensen die je overal al tegenkomt in het veld maar ook uit de politiek, het bedrijfsleven de wetenschap, het maatschappelijk middenveld jullie uiteraard als jongeren niet te vergeten.
Het is fantastisch om te zien hoeveel belangstelling er is voor dit onderwerp.
Dat is voor mij de eerste les geweest vandaag en voor de rest ben ik natuurlijk ook betrokken geweest bij de advisering over het Deltaprogramma zelf.
Ik ken de Deltacommissaris al heel lang, dus vanuit mijn werk ben ik er heel erg bij betrokken geweest maar het is goed om te zien dat het nu zo'n breed draagvlak krijgt.
MEISJE: Wat vindt u dat wij als Young Reporters moeten weten van het Deltaprogramma?
Alles.
MEISJE: En hoe kunnen wij u dan helpen bij uw werk?
Nou, nee, het is makkelijk om te zeggen dat je alles moet weten dat is onmogelijk om dat te verlangen van iedereen want jullie zitten op school, hebben andere programma's, andere dingen die jullie moeten kennen, maar vanuit het waterbeheer zeg ik gekscherend: Alles.
Maar het is met name heel belangrijk dat jullie als jongeren beseffen dat wij op een hele lange termijn met Nederland door moeten gaan.
Jullie moeten hier nog langer leven dan wij ouderen.
En als wij nu de juiste beslissingen nemen met het Deltaprogramma, kijken we toch honderd jaar verder en zelfs op sommige onderwerpen tweehonderd jaar verder zodat we weten dat ook jullie kleinkinderen en achterkleinkinderen hier nog veilig kunnen leven en werken en recreëren in dit mooie land.
Het heeft onderhoud nodig, daar zijn we al bijna duizend jaar mee bezig en om hier de volgende duizend jaar te willen wonen moeten we onderhoud blijven plegen, eigenlijk een heel simpel verhaal.
MEISJE: Ik ben nu best wel zenuwachtig.
Was u ook zenuwachtig voordat u het podium op moest?
Nee, dat valt gelukkig mee, na enige jaren ervaring valt het wel mee.
Wat altijd gek is in zo'n theater, is dat je weet dat er allemaal mensen zitten maar je ziet ze niet eens je kijkt eigenlijk tegen een muur van licht aan en wordt verblind.
Jullie zaten met jullie oranje truien op de voorste rij die konden we nog zien, dus dat was mooi want je probeert toch binding te zoeken met je zaal maar dat was wel leuk om jullie daar in groten getale in oranje truien te zien zitten. En ik ben ook erg blij dat jullie dit soort initiatieven nemen, dit soort films maken en dat jullie daarmee ook laten zien het belang aan jullie leeftijdsgenoten want wij kunnen het in een pak altijd mooi vertellen dat doen we ook vaak, maar dan krijgen we niet de aandacht die we nu krijgen van jullie, die het nodig heeft.
MEISJE: Bedankt voor het beantwoorden van onze vragen.
Veel sterkte vandaag. Succes.

(De fotocollage met in het midden de beeldtekst: De Deltadenktank voor Jongeren!)