Een jaar jongeren in het Deltaprogramma

Jongeren aan het woord over hun betrokkenheid bij het Deltaprogramma.

(Een fiets op een strand. Beeldtitel: Een jaar jongeren in het Deltaprogramma. Er valt een tv uit de lucht waarop mensen in beeld komen:)

GERUIS VAN DE ZEE

HARDE KLAP

Water.
-Verbinding.
Eén woord?
-Als we de dijk niet aanpakken...
Omdat we via water zijn verbonden.
-Dan loopt het onder.
Ik denk meteen aan de Westerschelde.
-Dan denk ik aan leven.

(De tv gaat uit. Een van de sprekers loopt door de duinen en daar ligt de tv weer. Beeldtekst op de tv: Roy Schrijver.)

DRUKKE MUZIEK

(De tv staat op een parkbankje. Een jongeman gaat ernaast zitten. Op de tv verschijnt de beeldtekst: Dirk Janssen.)

(Een andere jongen loopt voorbij een fietsenstalling. De tv staat op een fietsenrek. Beeldtekst: Daan Verweij. De tv ligt aan het water. Beeldtekst: Start Deltadenktank, (4 november 2010))

DE DRUKKE MUZIEK SPEELT VERDER

MANNENSTEM OP TV: Dus wil ik vandaag de Deltadenktank in het leven roepen.

(De drie jongemannen Daan, Dirk en Roy:)

APPLAUS

DAAN: We moesten een toekomstplan maken van de Westerschelde in 2030.
Ik ben bij het Wereldwaterforum 6 betrokken om te zorgen dat de jongerenstem ook daar wordt gehoord.
Bij dit strand ligt een dijk.
De steenbekleding van deze dijk is letterlijk en figuurlijk te licht bevonden.
DIRK: Ik heb bij de Internationale Waterweek meegeholpen aan een jongerenprogramma.
Ik heb onderzocht van: kunnen we met wat extra zand ook de veiligheid garanderen?
DAAN: We moesten nadenken over natuur, over veiligheid en over de Antwerpse haven, maar in het algemeen eigenlijk de economie.

(Een meisje tegen prins Willem-Alexander:)

DE DRUKKE MUZIEK SPEELT VERDER

MEISJE: Was u ook zenuwachtig voordat u het podium op moest?

(De prins lacht en zegt dan:)

Maar het is met name heel belangrijk dat jullie als jongeren beseffen dat wij op een heel lange termijn met Nederland door moeten gaan.
Jullie moeten hier nog langer leven dan wij ouderen.

DAAN: Ik heb gesproken met Europese jongeren over water op het Europees Jeugdparlement.

(Daan zet de tv op een picknicktafel bij het water en gaat met de afstandsbediening op een bank zitten. Beeldtekst: Young Reporters interviewen... Roy, Dirk en Daan:)

DE DRUKKE MUZIEK SPEELT VERDER

ROY: In de waterwereld heb je te maken met een enorme vergrijzing.
We hebben niet alleen de jongeren in de watertechnische sector nodig.
Er gaat ook enorm veel kennis weg. Die kennis moet overgedragen worden.
Daar hebben we jongere mensen voor nodig.
Jongeren moeten ermee bezig zijn, erover nadenken en het leuk gaan vinden.
Zowel voor de mens als voor de natuur.

(De tv staat in het water en daarna in het gras bij de zee met de Oosterscheldekering op de achtergrond. Er komen verschillende jongeren in beeld:)

DRUKKE MUZIEK

MEISJE: Ik zit in m'n eerste jaar.
Ik moet heel veel algemene kennis opdoen van allerlei delta's.
En de Oosterscheldedelta is een goed voorbeeld daarvan.
ANDER MEISJE: Dan zie ik een graafmachine op een dijk staan.
Heel eerlijk, ik heb geen idee wat een dijkgraaf is.

ELEKTRONISCHE MUZIEK

(Daan zapt verder op de tv. Een groep jongeren wordt ontvangen in een Europese instelling. Daan, Dirk en Roy:)

Nederland is ook een waterland. Dat weet de hele wereld.
Als je wereldwijd, ook als Nederland activiteiten wil ontplooien met het bedrijfsleven op het gebied van water...
ROY: Het heeft nu al veel voldoening gegeven...
DIRK: Dan is het belangrijk dat mensen dat willen en dat er draagvlak is.
Ten eerste ga ik er nu over nadenken om Fysische Geografie of Aarde, Bodem en Water te gaan studeren in Wageningen.
Alle technische, academische, wetenschappelijke of politieke discussies dat zijn allemaal middelen om ervoor te zorgen dat mensen waar ik emotioneel bij betrokken ben, het beter krijgen.
Ik denk dat het daar om gaat.
Het ziet ernaar uit dat het daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden.
Dat geeft mij persoonlijk heel veel voldoening.

(Roy pakt de tv op het strand op en loopt ermee weg. Beeldtekst: Een jaar jongeren in het Deltaprogramma.)

DRAMATISCHE MUZIEK

GERUIS VAN DE ZEE TOT HET EIND VAN HET PROGRAMMA

(Bovenaan in beeld verschijnt het logo van de Rijksoverheid: het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Roy loopt nog steeds verder met de tv onder z'n arm.)

(Hij zet de tv achter op z'n fiets, die op het strand staat, en wandelt met z'n fiets aan de hand verder weg.)