Tweede Nationaal Deltacongres - Interview deltacommissaris met minister-president

(Beeldtitel: Deltacongres: Deltacommissaris en minister-president. Wim Kuijken en Mark Rutte:)

INLEIDENDE MUZIEK

DELTACOMMISSARIS KUIJKEN: Ik mag u een paar vragen stellen, is me verteld.
En dat zijn vragen die vooral betrekking hebben op de toekomst.
Ten eerste: toen de Troonrede werd voorgelezen door Hare Majesteit de Koningin, dan let je altijd extra op zeker als je bij AZ gewerkt hebt, en mij viel op daar ging het over de topsectoren, er zijn er negen er werden er drie genoemd en de eerste was Water. Dat heeft een reden.
MINISTER-PRESIDENT RUTTE: Absoluut. Ik kan het niet zo goed zien Koos van Oord, waar die gebleven is.
-Daar zit-ie.
Dag, Koos. Nou, Koos van Oord leidt de Topsector Water, zoals u allemaal weet.
En dat is van het grootste belang. De toegevoegde waarde van deze sector voor de Nederlandse economie, 20 miljard, 180.000 banen.
Onwaarschijnlijk belangrijk voor het hele innovatieve vermogen van de Nederlandse economie. Waar zij ook naar kijken, bijvoorbeeld hoe kun je er nu voor zorgen dat die Nederlandse problemen die we hebben worden ingezet om innovaties los te maken die weer voor de rest van de wereld relevant zijn?
Dus de Zandmotor bij Zuid-Holland, bijvoorbeeld of experimenten met getijdenenergie of met osmose.
Dat zijn allemaal voorbeelden waar zo'n topsector niet alleen ervoor zorgt dat we droge voeten houden en dat de economie goed draait maar dat je ook blijft innoveren.
Mijn angst was toen we met het kabinet begonnen dat die topsectoren allemaal mini-innovatieplatformpjes zouden worden.
En u weet hoe dat dan gaat: er komen allerlei bestuurders bij elkaar die snijden de envelop open met de vergaderstukken erin gaan die ter plekke doorlezen en dan gebeurt er weinig.
Maxime Verhagen en ik zeiden: We moeten nooit meer zo'n innovatieplatform hebben.
Laten we het nou helemaal anders doen en vragen om mensen uit de praktijk zoals Koos van Oord, zoals mensen van allerlei andere bedrijven met overheid en kennisinstellingen, niet dikke stukken te schrijven maar onmiddellijk praktisch aan de slag te gaan.
Nou, dat zijn eigenlijk, ook lerend van de lessen uit het verleden dat zijn die negen platforms en de hele Topsector Water is daarbij absoluut beeldbepalend en een niche voor Nederland die van ongelooflijk grote waarde is. Ik ben heel blij dat mensen als Koos maar ook, gelukkig voor die andere sectoren, mensen bereid zijn dat te doen.
Dus als je dan voorbeelden moet noemen in de Troonrede en u weet hoe dat gaat Althans, de Koningin schrijft het natuurlijk maar toch, de suggesties die je dan mag doen...
KUIJKEN: Het was al bekend dat ze dat niet doet, hoor.
Is dat toch bekend? Dat geheim is dan bij dezen verklapt.
Dan is het wel handig dat je daar ook juist de voorbeelden in noemt waardoor het tot leven komt. Dat mensen zeggen: Nou begrijp ik waarom het zo belangrijk is.
-Ik was er heel blij mee.
Ik was er ook trots op dat dat gebeurde en ik denk de sector ook.
Dan nog even naar het binnenland.
Wij werken eigenlijk een beetje dwars op Thorbecke, hè?
Thorbecke is een huis en daar zijn allerlei panelen weer aangebouwd maar wat wij nou proberen in dit programma en daar wil ik toch uw reactie 's op horen is om nationale doelen te zetten en al die bestuursorganen die natuurlijk allemaal formeel bestaan, toch een beetje stiekem erin te laten samenwerken, in dat nationale programma. Dat is spannend.
Nee, tegen alle afspraken in werkt bestuurlijk Nederland samen.
KUIJKEN: Ja, ja.
En dat is natuurlijk al een enorme winst van dit programma.
Nou doen we dat overigens al een tijdje, want die waterschappen de dame net in het filmpje wist niet wat het zijn ik zag allerlei dijkgraven en voorzitters van Unies zag ik hier wat verschrikt kijken, dus er is nog wat werk aan de winkel maar aan de andere kant, het was in de Tweede Wereldoorlog een groot voordeel dat niemand die waterschappen kende want dat waren de organen die, als het ging om het beschermen van Nederland ook tegen de overheerser en 't regelen van allerlei dingen een hele grote rol hebben gespeeld in die oorlog.
Dus de onbekendheid van de waterschappen, die gewoon hun werk doen zonder te werken aan hun eigen bekendheid, is ook typisch Nederlands.
Een soort nuchterheid die je in Nederland zo waardeert met z'n allen.
Maar het is waar: het is altijd lastig in Nederland om al die bestuurders te laten samenwerken. In deze sector gebeurt het via 't programma dat u leidt, 't feit dat we heel snel met de hele sector een bestuursakkoord konden sluiten. Dat ging met de provincies ik zie meneer Franssen hier zitten, die kijkt nog vermoeid van dat hele proces dat ging met de provincies moeizamer, het is er uiteindelijk wél gekomen.
Met de gemeenten hebben we geen bestuursakkoord, maar bestuursafspraken.
Na een maand hadden we die term bedacht, maar dat gaat gelukkig ook goed maar met de waterschappen, of überhaupt met de watersector en de Unie van Waterschappen is het eigenlijk gelukt om in hele korte tijd vanuit de gemeenschappelijke oriëntatie zo'n bestuursakkoord te sluiten.
Het is nu van belang dat we gebruikmaken van alle bestuurlijke kracht die er in Nederland zit, en die is gewoon heel groot we hebben een heel goed openbaar bestuur in dit land en dat we dus die ja, het is als een soort breipen grijpen die waterschappen door alle andere structuren heen dat dat gewoon functioneert, en dat we daarmee deze enorme belangen zowel economisch als qua veiligheid, dat we die met elkaar bedienen.
En dat is gewoon echt een compliment aan deze hele zaal.
Heel goed. Dan een laatste vraag: Wij werken niet alleen aan de veiligheid nu met de dijkversterkingen, Zwakke Schakels, Ruimte voor de Rivier u heeft daar een project bezocht, maar we werken vooral ook naar de toekomst toe.
Dat gaat naar Deltabeslissingen toe, heet dat, in 2015 die zijn we nu aan het voorbereiden, daar speelt dit congres en direct op de Deltaparade kun je ook heel veel zien hoever men is in de deelprogramma's. Speelt een belangrijke rol.
Nou moet in 2015, dat vind ik zelf het spannende moet er een besluit vallen over de toekomst, als het gaat om onze delta terwijl er géén ramp is. Dat is namelijk de essentie van het programma.
Zit u er nog in 2015 om daar beslissingen over te nemen?
Ja, zeker. Daar is geen twijfel over.
KUIJKEN: En bent u dan ook beschikbaar om dat te doen?
Zeker. Nee, dit is echt een commitment dat we met z'n allen aangaan.
Wat overigens over regeringen heen gaat want het hele proces is al in gang gezet onder de kabinetten-Balkenende.
Dus hier gaan we mee door. En het is ook uniek in de wereld, hè.
Want als je Kijk nou 's ons werk ook bij Katrina nu weer hoe we zo'n volgende ramp proberen te voorkomen ons baggerwerk in Azië en het Midden-Oosten waar we natuurlijk wereldvermaard om zijn en dan zegt men ook: Het is uniek dat Nederland niet bezig is met het tegengaan van een ramp nu, maar met het voorkomen van een ramp over misschien wel 50 of 60 jaar en dat we dat met elkaar volstrekt normaal vinden.
Ik kreeg van u dat prachtige boek over de Watersnoodramp in 1953 een schitterend werk, velen van u zullen het kennen.
En dan zie je ook wel dat, voor zover dat nog in de psyche van mensen zit het ook wel logisch is dat we die langetermijn-horizon hebben.
Dus we moeten dit doen. Joop Atsma is daar natuurlijk ook mee bezig.
Ik was inderdaad een paar maanden geleden in het voorjaar in de regio Arnhem-Nijmegen, Ruimte voor de Rivier maar ook weer bedrijven die bezig zijn om daar gebruik van te maken op een integere manier ook weer business te krijgen uit het feit dat we daarmee bezig zijn. En vandaag staat ik dacht in de Volkskrant of in Trouw, een heel mooi artikel hoe bij Nijmegen nu gewerkt wordt om via een extra veiligheidsroute zelfs een soort Île de la Cité in de Waal aan te leggen.
En daar is natuurlijk ook kritiek op, dat hoort er ook bij en er is ook inspraak et cetera, maar dit zijn enorm grote ontwikkelingen die een zeer langetermijn-horizon hebben en dat kan alleen als we over kabinetten heen dat doen.
Ik was van plan zelf dit heel lang te gaan doen, dus ik zal daarbij zijn met uw hulp enne... Ja.

GELACH

Ik zie er erg naar uit.
Geweldig. Dit was echt m'n laatste vraag. Ik ben zeer vereerd dat u hier bent en dat u direct samen met mij de Deltaparade gaat openen.
Daar zie ik erg naar uit, om 's even...
Want die Deltaparade, daar staan dus de negen deelprogramma's van het Deltaprogramma, daar staan de harde werkers van de 'day to day'.
Daar gaan we zelf naartoe, want die mogen ook in het zonnetje die móeten in het zonnetje en die zijn ook heel trots dat u er bent.
De minister-president van het Koninkrijk der Nederlanden. Dank u wel.

(Wim Kuijken en Mark Rutte geven elkaar een hand. Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Dit was een productie van de Rijksoverheid.)

APPLAUS

AFSLUITENDE MUZIEK