Deltaviewer - Deltacongres 2012

Introductie van de Deltaviewer

(Door een groen landschap loopt een rivier. Beeldtitel: De Deltaviewer. Mensen lopen een gebouw in. Bart Parmet:)

RUSTIGE MUZIEK

BART PARMET: Het Deltaprogramma is een nationaal programma waar heel veel mensen bij betrokken zijn en waar we met z'n allen aan werken is om Nederland veilig en aantrekkelijk te houden, nu en in de toekomst.

Dat doen we voor alle Nederlanders en daarom vinden we het ook belangrijk dat mensen weten wat het Deltaprogramma doet en waarvoor het wordt uitgevoerd.

(Bart Parmet zit achter een laptop.)

Het is ook een onderwerp dat leeft in Nederland.

Het zit in onze genen.

En die belangstelling, daarvan denken we ook dat als we dat op een makkelijke manier beschikbaar maken dat mensen ook nog beter kennis kunnen maken met wat er allemaal nodig is om onze delta veilig en aantrekkelijk te houden.

Dat ze kunnen kijken wat het voor hun gebied betekent dat ze kunnen kijken hoe het vroeger was wat er nu gebeurt en wat er in de toekomst verwacht kan worden.

En dat op 'n interactieve manier, zodat je ook de samenhang in beeld kan krijgen.

Kijk, en met een interactief programma op de computer dat je eigenlijk overal zou kunnen bekijken bij musea, een waterschap of bij ambassades in het buitenland zou je een heel groot publiek kunnen bereiken en dat hebben we dus ontwikkeld en dat is de Deltaviewer.

(Beeldtekst: 12 juli 2012. Twee mannen zetten een handtekening. Een)

MAN: Heel veel dank dat het kon en fijn dat wij met elkaar in zee zijn gegaan.

SIEMCO LOUWERSE: De pilot, die loopt nu ruim drie maanden in het Watersnoodmuseum en wat zo leuk is is dat de meeste mensen toch achter de Deltaviewer plaatsnemen.

Eigenlijk is het een hele welkome aanvulling op hetgeen het museum te bieden heeft en het publiek is enthousiast.

(Aldus Siemco Louwerse.)

KARLA PEIJS: Ik vind het een prachtig instrument om mensen mee te nemen in wat er allemaal gaat gebeuren.

Dat vinden mensen altijd heel interessant: wat gebeurt er nou bij mij?

Ik denk dat mensen het overzicht mooi vinden, maar ook: en ik dan?

(Aldus Karla Peijs.)

MANNENSTEM: Ik vind dat dat in het verleden en het heden...

We nemen nu een kijkje in de toekomst en ik las dat een of andere meneer had bedacht dat we over een poosje veel te weinig zoet water hebben.

Omdat het klimaat verandert, zou dat de consequentie zijn.

VICTOR: De Deltaviewer is eigenlijk een heel gaaf programma.

Het is eigenlijk heel grappig om te zien dat heel veel dingetjes die terugkomen in onze opleiding dat we die ook zien in de Deltaviewer.

MARTIJN: Ja, ik vind het ook heel belangrijk om mensen interactief mee te laten doen en de beste manier om dat te doen is door het gebruik van nieuwe media en dit sluit er heel goed op aan.

BART PARMET: De pilot bij het Watersnoodmuseum heeft laten zien dat gebruikers de Deltaviewer echt ervaren als heel informatief en zelfs nog wel meer informatie eruit zouden willen halen.

Daar zijn we heel erg blij mee, want dat betekent dat hij voldoet aan het doel waarvoor hij is gemaakt en dat hij nu ook op andere plekken zeg maar, uitgezet kan worden, gebruikt kan worden en dat het dus ook belangrijk is dat we hem up-to-date houden met de vorderingen van het Deltaprogramma.

(Een grote poster met 'Deltaviewer' erop achter twee computers. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast de beeldtekst: Deltacommissaris.)

UIT EEN VAN DE COMPUTERS KLINKT EEN STEM