Derde Nationaal Deltacongres interviews podiumgesprek

Interviews met Peter Glas (Unie van Waterschappen), Jan Hendrik Dronkers (Rijkswaterstaat), Co Verdaas (Interprovinciaal Overleg) en Ina Adema, (Vereniging Nederlandse Gemeenten)

(Verschillende landschappen vanuit de lucht. Mensen met paraplu's. Voice-over:)

SPANNENDE MUZIEK

VOICE-OVER: Daadkracht en draagvlak zijn cruciaal dat is duidelijk, maar de vraag is: waar kunnen de verschillende partijen over twee jaar staan?
PETER GLAS: Waar we concreet staan in 2014 dat weet ik nu nog niet, eind 2012.
Ik vind het ongelooflijk belangrijk dat we mét de regio, mét de provincies de waterschappen en de gemeenten én het Rijk samen door dat proces gaan soms ook regio tegenover regio. Daar gaan we het komend jaar aan werken waarbij we kijken van: waar liggen de dilemma's op het gebied van veiligheid op het gebied van zoetwatervoorziening, op het gebied van ruimtelijke ordening?
En daar moeten we echt nog een jaartje doorheen.
En dan weten we in 2014 wat we doen met de veiligheid, de risicobenadering en wat we doen met de zoetwatervoorziening in laag Nederland en hoog Nederland.
Daar heb ik vertrouwen in, in dat proces, en daar zullen we zijn.

(De Afsluitdijk, een groen landschap waar een rivier doorheen kronkelt, een kustgebied en een boot die naar de zee vaart. Jan Hendrik Dronkers:)

DE SPANNENDE MUZIEK SPEELT VERDER

JAN HENDRIK DRONKERS: De Deltabeslissingen bepalen de inrichting van de Nederlandse delta voor de komende eeuw en het zijn proactieve beslissingen. We reageren dit keer niet óp een ramp maar we proberen juist een ramp in de toekomst te voorkomen.
Dat maakt me ontzettend enthousiast en daarom moeten de doelstellingen ook concreet zijn.
Als het gaat om de Deltabeslissing Veiligheid en Zoetwater dan hoop ik dat op alle drie de lagen we kunnen komen tot kwantitatieve doelstellingen.
Daar kunnen we dan goed mee uit de voeten en dat is belangrijk om Nederland veilig te maken en de zoetwaterinrichting goed voor elkaar te hebben.

(Een stadje aan de kust en koeien die in een wei staan. Een man leunt op een stormachtig strand tegen de wind. Co Verdaas:)

DE SPANNENDE MUZIEK SPEELT VERDER

CO VERDAAS: In 2014 moeten we weten hoeveel water er over de Waal gaat hoeveel over de IJssel. Gaan we het IJsselmeer wel of niet ophogen?
Wat gaan we doen met onze dijken?
Alleen hoger maken of gaan we ook leven mét het water?
Als we die keuzes maken, dan kunnen we daarna weer op volle kracht vooruit om Nederland nóg veiliger en nóg mooier te maken.
INA ADEMA: Ik verwacht dat in 2014 de Deltabeslissingen kaders geven op het gebied van veiligheid en zoetwater.
Ik verwacht ook dat wij als gemeente samen met waterschappen de ruimte krijgen om ook concreet invulling te geven aan deze kaders.
Geen enkele gemeente is gelijk geen enkele stad is gelijk, geen waterschap is gelijk en geef ons de ruimte om daar invulling aan te geven.

(Aldus Ina Adema. Beeldtekst: Derde Nationaal Deltacongres 2012.)