Derde Nationaal Deltacongres openingsfilm

Openingsfilm van het Derde Nationaal Deltacongres.2

(Beeldtitel: Derde Nationaal Deltacongres 2012. Een boot op een rivier. Voice-over:)

SPANNENDE MUZIEK

VOICE-OVER: Het water heeft ons land welvaart gebracht maar van tijd tot tijd ook groot leed.
De ongekende stormvloed van 1916 kostte tientallen levens.

(Zwart-witbeelden van een overstroming.)

Bij de watersnoodramp van 1953 kwamen meer dan 1.800 mensen om het leven.

(Mensen varen weg van een verwoest huis. Water slaat tegen een dijk. Een doorgebroken dijk vanuit lucht.)

RUSTIGE MUZIEK EN GERUIS VAN DE WIND

Het antwoord op al die aanvallen van het water waren de aanleg van de Afsluitdijk en de Deltawerken.
De Deltawerken zijn voltooid.
VOICE-OVER: Mét die Deltawerken werd ons land behoed voor verdere rampspoed. Er ontstonden nieuwe kansen voor landbouw en industrie.
Het kwam ons ook op groot aanzien in het buitenland te staan.
Niet voor niets werden onze Deltawerken door het Amerikaans genootschap van civiele ingenieurs uitgeroepen tot een van de zeven moderne wereldwonderen.

(Een krantenartikel over de Deltawerken.)

Maar het werk is niet af. Het huidige Deltaprogramma zorgt ervoor dat we veilig kunnen blijven wonen, werken en leven en dat de economie blijft doordraaien, ook als de situatie in Nederland wijzigt.
En dát die omstandigheden aan het veranderen zijn, daarover is geen twijfel.

(IJsschotsen in zee.)

De temperatuur stijgt, de zeespiegel stijgt, de bodem daalt.
We verwachten dat de rivieren van ons land, door het extremere weer enerzijds en meer hoogwater anderzijds, ook meer laagwater te verwerken krijgen.

(Een kasteel omgeven door water. Ondergelopen huizen en straten.)

Dit alles levert een dubbele opdracht op: blijvende bescherming tegen de in potentie vernietigende kracht van het water en tegelijkertijd zorg dragen voor een goeie en duurzame zoetwatervoorziening in de toekomst. Inmiddels is veel kennis en inzicht vergaard om de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening ook na 2050 te verzekeren.
Er moeten beslissingen worden genomen in 2014 en 2015.
Die moeten dan omgezet kunnen worden in maatregelen.
Dat vraagt niet alleen om grote daadkracht het vraagt vooral ook om een groot draagvlak.
Daarom werken zo veel partijen mee aan het Deltaprogramma.
Er zijn verschillende opties. Die zullen allemaal op een volkomen transparante manier worden verkend en beoordeeld.
De te maken keuzes zullen navolgbaar zijn en de belangen worden transparant gewogen zodat heldere keuzes worden gemaakt die uiteindelijk in het algemeen belang zijn.

(Luchtbeelden van een rivier, ondergelopen velden en mensen bij een houten huis.)

HEROÏSCHE MUZIEK

Het zal duidelijk zijn: om het Deltaprogramma te laten slagen is een adaptieve aanpak onontbeerlijk.
Immers, de toekomst is onzeker. Dat laten de Deltascenario's zien.
Er moet een antwoord komen op veel mogelijkheden.
Alleen op die manier kan een volgende ramp worden voorkomen.

(Een strandlandschap. Mensen planten helmgras in de duinen.)

DE HEROÏSCHE MUZIEK SPEELT VERDER

Samenwerking, visie, solidariteit tussen partijen en generaties en weloverwogen besluiten zijn hiervoor nodig.
Tenslotte hebben we hetzelfde doel voor ogen: Nederland veilig en een duurzame zoetwatervoorziening. Het Deltaprogramma is van ons allemaal.

(Beelden van rivieren, overstromingen en ijsschotsen flitsen voorbij. Beeldtekst: Derde Nationaal Deltacongres 2012.)

DRUKKE MUZIEK