Jongeren betrokken bij het Deltaprogramma

De jongeren van nu zijn de beslissers van de toekomst. Hun betrokkenheid bij het Deltaprogramma is van groot belang.