Deltacongres 2017 komt naar Leeuwarden

Het achtste Nationaal Deltacongres wordt dit jaar op 2 november gehouden in Leeuwarden. Ook dit jaar worden er weer rond de 1500 deelnemers verwacht. Iedereen die betrokken is bij en geïnteres­seerd is in het Deltaprogramma is welkom op het congres: maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

Entree WTC Expo in Leeuwarden
WTC Expo Leeuwarden

“Het Noorden van ons land is belangrijk voor het Deltaprogramma. Zo was ik onlangs bij de start van de dijkversterking Eemshaven Delfzijl, zijn er de innovatieve oplossingen in Project Overstijgende Verkenning Waddenzeedijken en werkt men op de Waddeneilanden aan meerlaagsveiligheid. Ook de “Friese aanpak”, waarbij de gehele gemeenschap wordt betrokken bij de uitwerking van de Omgevingsvisies, is een aanpak die goed past bij wat we in het Deltaprogramma doen. De energie en inzet om de opgaven in het Noorden aan te pakken weerspiegelt zich in de bruisende ambities van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Vandaar dat ik met veel trots kan aankondigen dat het achtste Nationaal Deltacongres dit jaar op donderdag 2 november plaatsvindt in het WTC Expo Leeuwarden”. Dit liet deltacommissaris Wim Kuijken vandaag weten naar aanleiding van het bekend maken van de locatie van het jaarlijkse Nationaal Deltacongres.

Na een kort plenair openingsprogramma waarin het nieuwe Deltaplan Wateroverlast en Hitte centraal zal staan, zijn er ’s ochtends en ’s middags interactieve parallelsessies over de opgaven van het Deltaprogramma: waterveiligheid, zoetwatervoorziening, klimaatadaptatie en watergovernance. Ook het onderwerp participatie zal gedurende de dag aan de orde komen. Het gehele programma voor het congres is in september bekend.

Gedurende het hele congres is er de Deltaparade waar aan het Deltaprogramma verbonden organisa­ties en programma’s zich met stands presenteren. Op de Deltaparade is de hele dag gelegenheid om op een informele manier kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.

Burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden laat weten verheugd te zijn met de komst van het Deltacongres naar de Friese hoofdstad: “Ik ben zeer verheugd dat het Nationaal Deltacongres dit jaar in Leeuwarden plaatsvindt. Een uitstekende keuze. Leeuwarden ontwikkelt zich meer en meer als hét Europese knooppunt in watertechnologie. Kennisinstituut Wetsus is hier een prachtig voorbeeld van. Ik heet het Nationaal Deltacongres van harte welkom in Leeuwarden."

Ook dijkgraaf Paul van Erkelens van Wetterskip Fryslân is blij met de komst van het Deltacongres naar de Friese hoofdstad. “Toename van neerslag en stijging van de zeespiegel maken het noodzakelijk dat inwoners, overheden, kennisinstellingen en bedrijven samen aan de slag gaan om Fryslân klimaatbestendig te maken voor de toekomst. We moeten slimme oplossingen bedenken om schade door wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Het Deltacongres in Leeuwarden is een hiervoor een mooie impuls.”