Nationaal Deltacongres 2017, aanmelden vanaf nu mogelijk!

Op 2 november 2017 wordt het Nationaal Deltacongres, doorwerken aan een duurzame en veilige delta georganiseerd in het WTC Leeuwarden. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk via deze pagina.

Entree WTC Expo in Leeuwarden

Dit jaar staat het Deltacongres in het teken van 'Doorwerken aan een duurzame en veilige delta' met extra aandacht voor het eerste Deltaplan Ruimtelijke adaptatie.  Plenair en in parallelsessies wordt besproken wat daar voor nodig is en wat dat vraagt.

Sprekers tijdens de plenaire bijeenkomst zijn onder andere Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden en tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van het KNMI; Maarten Hajer, hoogleraar Urban Futures aan de Universiteit van Utrecht en Liesbeth Schippers, Landsadvocaat op het gebied van ruimte, water en milieu.

De Deltaparade vormt gedurende de gehele dag de centrale ontmoetingsplek. Op verrassende locaties zijn kick-offs, meet & greets, korte presentaties en rondetafelgesprekken.

Dit achtste Nationaal Deltacongres vindt voor het eerst plaats in Noord-Nederland. Met het IJsselmeer, het Waddengebied, Hoge Zandgronden, de vele waterkeringen en historische steden komen alle facetten van het werken aan het Deltaprogramma hier aan bod.