Waterkering Harlingen veilig voor de toekomst

Deltacommissaris Wim Kuijken heeft dinsdag 24 augustus de nieuwe keermuur in Harlingen gebruiksklaar verklaard.

De keermuur beschermt de bewoners tegen hoge waterstanden. De muur heeft dezelfde functie als een zeedijk en beschermt Harlingen tegen een eventuele stormvloed.

Met het voor de eerste keer sluiten van de doorgang verrichtte de deltacommissaris de officiële handeling. Deze doorgang in de keermuur wordt gebruikt om het centrum van Harlingen en de Willemshaven met elkaar te verbinden. De coupure gaat alleen bij zeer hoge waterstanden dicht en als de veiligheid van de stad en het achterland in het geding is. De oude keermuur uit 1965 is inmiddels vrijwel gesloopt.

De doorgang wordt gesloten. Fotografie: Joachim de Ruijter

De werkzaamheden bestonden uit het verhogen van de Tjerk Hiddessluizen, de veerbootkade,  de waterkering op Vlieland en de dijken op Terschelling. En tenslotte werd ook de keermuur Harlingen vernieuwd. Met de sluiting van de keermuur Harlingen is de laatste schakel op deltahoogte gebracht. De komende maanden moet nog een aantal kleine werkzaamheden aan de keermuur en de omgeving worden afgerond. Eind oktober zijn alle werkzaamheden klaar.

Wetterskip Fryslân is in 2008 met de uitvoering van dit project begonnen. Dagelijks Bestuurslid Harry Boon is blij met het resultaat: "Het is niet alleen een mooi bouwwerk, maar nu is ook het laatste stukje Fryslân op deltahoogte gebracht. Een prima zaak voor de bewoners die achter de muur wonen en ook nog een fraaie stedenbouwkundige verfraaiing. Zij zijn veilig voor de nabije toekomst!"

Deltacommissaris Wim Kuijken sprak in zijn toespraak van een historisch moment: "Ik feliciteer u met het voltooien van het laatste - nagekomen - stuk van het Deltaplan, deze mooie keermuur in Harlingen. Een historisch moment én een brug naar de toekomst. Juist daarom ben ik vereerd dat ik, als deltacommissaris, vandaag deze handeling in uw aller bijzijn mag verrichten om zo, ook symbolisch, het Deltaplan - dat zijn de deltawerken en de zeedijkverhogingen - van het verleden te verbinden met het Deltaprogramma, de deltawerken van de toekomst."

Vergroot afbeelding Waterkering Harlingen veilig voor de toekomst
De deltacommissaris houdt zijn speech. Fotografie: Joachim de Ruijter.

Deltaprogramma

Voor Wim Kuijken is de opening van de nieuwe keermuur Harlingen het begin van een driedaags werkbezoek aan Noord-Nederland. Als regeringscommissaris doet hij voorstellen voor het Deltaprogramma, inclusief de financiële consequenties daarvan. Het Deltaprogramma gaat over de lange termijnveiligheid van ons land en de zoetwatervoorziening. 

Commentaarstem: Deltacommissaris Wim Kuijken heeft dinsdag officieel de keermuur in Harlingen gesloten.

EEN LUIDE TOETER EN GEKLAP EN GEJUICH VAN HET PUBLIEK

Commentaarstem:  De waterkering is het sluitstuk van het Deltaplan. Een symbolische dag dus voor deltacommissaris Kuijken.

Wim Kuijken: Dit laatste stuk betekent dat het Deltaplan nu echt is afgerond en tegelijkertijd is het symbolisch omdat het een overgang biedt naar het Deltaprogramma waar ik verantwoordelijk voor ben en op de toekomst.

Commentaarstem: De doorgang in de keermuur wordt gebruikt om de haven te verbindenmet het centrum van Harlingen. Bij zeer hoge waterstanden gaat de wand dicht en biedt de stad bescherming tegen stormvloeden voor de komende vijftig jaar.

Harry Boon: Berekeningen wezen uit dat er een centimeter of tachtig bovenop moest. En dat is nu gebeurd, in de vorm van een hele nieuwe muur. De oude muur was niet sterk genoeg om dat te kunnen dragen. Vandaar dat we gekozen hebben voor een hele nieuwe constructie op net een iets andere plek, naar volle tevredenheid van iedereen. Ik weet niet of u het gezien heeft, op die wegreconstructie geeft het een geweldig goed ruimtelijk effect samen met die nieuwe muur.

Commentaarstem: Met de sluiting is de laatste schakel op deltahoogte gebracht. Maar het Deltaplan is hiermee nog niet af.

Wim Kuijken: We weten dat de zeespiegel stijgt. We weten dat de temperatuur stijgt. We weten dat onze bodem nog steeds daalt en we verwachten steeds meer natte en droge perioden in de komende decennia en de regering heeft besloten om ons voor te bereiden op die situatie. Aan mij de taak om daar een aantal besluiten in te laten nemen door de politiek in de komende jaren. Dat staat in het Deltaprogramma dat op de derde dinsdag van september voor de eerste keer naar de Tweede Kamer gaat.

AFSLUITENDE MUZIEK