Klimaatadaptatie in Zeeland

Op 13 november heeft deltacommissaris Wim Kuijken een bezoek gebracht aan  Zeeland. Onder voorzitterschap van de provincie werken alle Zeeuwse gemeenten, het waterschap, de veiligheidsregio en Rijkswaterstaat samen aan een Klimaatadaptatie Strategie Zeeland. Dit om deze regio voor te bereiden op meer wateroverlast, hitte en droogte en te zorgen dat de gevolgen van een mogelijke overstroming worden beperkt. De deltacommissaris werd geïnformeerd over de samenwerking en enkele lopende projecten, waaronder de hitteaanpak in Middelburg. Ook werd een bezoek gebracht aan Nieuwdorp waar de overheid, het bedrijfsleven en burgers samen aan de slag zijn met de opgaven van de energietransitie en klimaatadaptatie.

Wim Kuijken loopt met een groep mensen over straat

Sinds 2014 wordt in deze regio samengewerkt aan klimaatadaptatie. De zeven stappen van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie worden gevolgd. Het resultaat tot nu toe is dat de helft van de gemeenten in 2018 de stresstest heeft uitgevoerd; de andere helft volgt in 2019. De gemeenten steunen elkaar bij de voorbereiding en delen de ervaringen en resultaten. Verder is er in Zeeland veel aandacht voor het beperken van de gevolgen van een overstroming. Zo wordt gekeken naar het verminderen van de kwetsbaarheid van vitaal en kwetsbare functies, naar het gebruik van de regionale waterkeringen om de gevolgen van een overstroming te beperken en naar eventuele evacuatiemogelijkheden zoals het zeehaventerrein Vlissingen-Oost.

In Nieuwdorp is een bezoek gebracht aan project Klimaatstraat, waar de gemeente in nauwe samenwerking met de bewoners werken aan een strategie en een actieprogramma voor de opgaven van de energietransitie en klimaatadaptatie. Belangrijkste les is dat dit project vooral ook een sociale opgave is. Bewoners komen niet alleen in actie vanwege het klimaat maar ook omdat ze zich betrokken voelen bij de leefbaarheid van hun dorp. De voorzitter van de dorpsraad van Nieuwdorp was positief over de gemeente die open staat voor hun wensen. De deltacommissaris gaf aan dat juist op straatniveau, in de haarvaten van ons land, het begint en dat het belangrijk is dat er maatregelen worden genomen. “Iedereen zal wat moeten doen, want niemand kan het alleen oplossen”.

Het werkbezoek werd afgesloten met een bezoek aan het bedrijf MSP Onions BV die samen met een nabijgelegen museum heeft gezorgd voor extra waterberging, die werkt aan een forse CO2 besparing in de eigen bedrijfsvoering en een volledig geautomatiseerde en gasloze nieuwe uienfabriek neerzet. Een unicum op wereldschaal.