Bezoek aan waterbergingsgebied Wolvega

Op 28 februari 2019 bracht de deltacommissaris een bezoek aan het waterbergingsgebied Wolvega, een bijzonder project met ruimte voor waterberging, natuur en recreatie. Dit project is door samenwerking van de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, de gemeente Weststellingwerf en It Fryske Gea tot stand gekomen.

Deltacommissaris bij een waterproject in Wolvega met twee andere mannen

De ontvangst op 28 februari startte op het gemeentehuis van Weststellingwerf. Burgemeester Van de Nadort en twee beleidsmedewerkers, Willem de Vries en Bert van Lubek, lichtten het project met enthousiasme toe.

In het gebied is in totaal bijna 90 hectare natuur ingericht met ruimte voor waterberging. Ten zuiden van de beek De Lende is een polder ingericht als waterberging. Daarnaast is tussen het dorp Wolvega en de Lende een grote bergingsvijver aangelegd. Via deze bergingsvijver stroomt het regenwater vanuit Wolvega door twee rietvelden, waarin het regenwater wordt gezuiverd, in de beek De Lende. Tijdens het werk is ook de rioolpersleiding tussen Wolvega en de Blesse vernieuwd en verlegd.

Door het gebied ligt nu een rolstoelvriendelijk wandelpad dat langs de bloemenweides, Park De Nieuwe Aanleg en de petgaten loopt. Aan het einde van het pad is een uitzichtheuvel. Vanaf dit punt is er een prachtig uitzicht over het landschap. “Een prachtig integraal project om trots op te zijn”, aldus de deltacommissaris.