Deltacommissaris op werkbezoek bij Platform Water Vallei en Eem

Op 5 april 2019 bracht deltacommissaris Peter Glas een bezoek aan Platform Water Vallei en Eem. Dit is een van de 42 werkregio’s die concreet aan de slag zijn met de zeven stappen van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie.

Werk Bespreking rond een tafel met tekeningen op tafel
Beeld: ©Jan van den Brink

Het Platform is een samenwerking tussen waterschap Vallei en Veluwe en de gemeenten Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Ede, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Renkum, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Soest, Veenendaal, Wageningen en Woudenberg. In dit gebied wonen ca. 650.000 mensen. Het is van origine een waterketensamenwerking die ook de opgave van ruimtelijke adaptatie heeft opgepakt.

Hans van Daalen, wethouder van de gemeente Barneveld en bestuurlijk voorzitter van het Platform Water Vallei en Eem, was de gastheer, samen met Frans ter Maten, heemraad van waterschap Vallei en Veluwe. Naast Peter Glas was ook Titus Livius, plv. Directeur-Generaal van de directie Water en Bodem van het ministerie van IenW te gast.

Risicodialoog

Het werkbezoek begon in het gemeentehuis van Rhenen, waar het gezelschap werd ontvangen door burgemeester Hans van der Pas. Naast wethouder Peter de Rooy waren enkele raadsleden, beleidsambtenaren en bewoners aanwezig die allen betrokken zijn bij het inzichtelijk maken van de kwetsbaarheden van extreem weer. De zeven stappen van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie, waaronder het maken van een stresstest en het voeren van een risicodialoog, bleken een prima leidraad. Wel werd geconcludeerd dat de nauwe betrokkenheid van de bewoners hierbij essentieel is.

Overleg tijdens werkbezoek rond een tafel, er worden tekeningen bekeken
Beeld: ©Jan van den Brink

Bewust boeren

In Lunteren werd een bezoek gebracht aan een biologische veehouderij/kaasmaker ‘Remeker’ waar boer Van der Voort liet zien hoe belangrijk het is om ‘bewust te boeren’. Hij is al 10 jaar bezig met de verbetering van de bodemkwaliteit van zijn grasland. Zijn aanpak helpt bij het zorgen voor een gezonde grasmat die in natte tijden het water goed kan opnemen en in droge tijden minder last heeft van de droogte. Zelfs tijdens de afgelopen droge zomer.

Mitigatie en adaptatie

Het werkbezoek werd afgesloten met een bezoek aan de gemeente Amersfoort waar wethouder Astrid Janssen en haar ambtelijk team een toelichting gaf op de manier waarop cultuurhistorie, klimaatmitigatie en klimaatadaptatie met elkaar verbonden zijn. Na een rondvaart door het historisch centrum en een bezoek aan een parkeerplaats die met input van de omwonenden waterrobuust is heringericht werd het werkbezoek afgesloten. Conclusie was dat bij  inrichtingsprojecten in Amersfoort klimaatadaptatie inmiddels de nieuwe standaard is.