Peter Glas vertrekt in december als deltacommissaris

Peter Glas zwaait aan het einde van het jaar af als regeringscommissaris voor het Deltaprogramma. Glas heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en zal met ingang van 1 december zijn werkzaamheden overdragen aan een nieuw te benoemen deltacommissaris. De werving van de nieuwe regeringscommissaris voor het Deltaprogramma start komende maand.

Veertig jaar in het waterdomein

Mr. drs. P.C.G. Glas (Hoorn, 1956) werkt inmiddels veertig jaar in het waterdomein. Na studies Biologie en Nederlands Recht begon hij in 1983 als onderzoeker-consultant bij het Waterloopkundig Laboratorium in Delft, tegenwoordig Deltares.

Vergroot afbeelding Portretfoto van Peter Glas
Beeld: Valerie Kuypers

Glas was lange tijd watergraaf bij waterschap De Dommel in Noord-Brabant. Van 2004 tot 2015 was hij daarnaast lid van het bestuur van de Unie van Waterschappen, van 2010 tot 2015 was hij voorzitter. Daarnaast bekleedde Glas diverse functies bij internationale waterorganisaties. Tot vorig jaar was hij internationaal voorzitter van het OECD Water Governance Initiative. Hij is nu voorzitter van de governing board van IHE Delft.

Als deltacommissaris heeft Glas zich hard gemaakt voor extra geld voor nieuwe waterveiligheidsprojecten in het Deltafonds en aandacht gevraagd voor de noodzaak om klimaatbestendig te bouwen in Nederland. Zijn adviezen daarover zijn meegenomen in het nieuwe beleid van het kabinet voor een sturende rol voor water en bodem bij de ruimtelijke opgaven. Ook is er inmiddels een maatlat ontwikkeld zodat gemeenten en bouwers bij nieuwe woonwijken en woningen beter rekening kunnen houden met de gevolgen van klimaatverandering en weersextremen, zoals stevige plensbuien en langere droge en hete periodes.

Positie deltacommissaris

De positie van deltacommissaris als onafhankelijke regeringscommissaris voor het nationaal Deltaprogramma is vastgelegd in de Waterwet. Het nationaal Deltaprogramma beschermt Nederland tegen hoogwater en overstromingen, zorgt voor voldoende zoetwater en draagt bij aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van ons land. De deltacommissaris wordt op voordracht van de minister van Infrastructuur en Waterstaat benoemd door de Kroon en heeft als taak de voortgang van het Deltaprogramma te bewaken en de regering gevraagd en ongevraagd te adviseren over waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie.

'Echte waterman'

Minister Harbers: “Peter Glas is een echte waterman, die een belangrijke signalerende rol heeft gespeeld en nog steeds speelt op het brede terrein van water in Nederland en hoe we vandaag rekening moeten houden met verwachte veranderingen van de (verre) toekomst. Ik ben dankbaar voor zijn inzet van de afgelopen jaren en blij dat we dit jaar nog een beroep kunnen blijven doen op deze deltacommissaris.”

Peter Glas: “De klimaatopgave is urgenter dan ooit, we krijgen steeds vaker te maken met extreem nat en droog weer en de zeespiegel stijgt ook voor de Nederlandse kust sneller. Het is belangrijk bij alles wat we nu doen in het ruimtelijke domein de lange termijn goed in de gaten te houden en de opgaven voor natuur, de woningbouw en de energietransitie koppelen aan het watersysteem. Zodat iedere schop in de grond de komende jaren ook echt klimaatbestendig is.”