Aankondiging Veertiende Nationaal Deltacongres

Het Nationaal Deltacongres 2023 is dit jaar op donderdag 9 november. Het Deltacongres is het jaarlijkse evenement voor iedereen die in Nederland betrokken is bij het nationaal Deltaprogramma en de maatregelen die we nemen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Tijdens het congres staan we onder meer stil bij de nieuwste inzichten over de zeespiegelstijging, de uitdagingen om extreem droog en nat weer op te vangen en bij de opgave om ook op de lange termijn voldoende zoetwater te hebben voor ons drinkwater, de natuur, landbouw en de bedrijven.

We verwelkomen medewerkers van overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en bedrijven. Ook andere geïnteresseerden, zoals jonge aanstaande waterprofessionals en betrokken inwoners, zijn van harte welkom.

Martiniplaza in Groningen

Het Deltacongres is dit jaar in Martiniplaza, gelegen aan het Stadspark in Groningen. Een bekende evenementenlocatie in het Noorden van het land met een sfeervol theater.

Vergroot afbeelding Martiniplaza in Groningen
Martiniplaza in Groningen.

In de provincies Groningen, Drenthe en Friesland zijn veel projecten en initiatieven waarbij provincies, waterschappen en gemeenten zich samen met het Rijk en andere partijen inzetten voor klimaatadaptatie, zodat mensen hier ook op termijn veilig en prettig kunnen leven en werken. Eén van de projecten is de Brede Groene Dijk in Noordoost-Groningen. Dit innovatieve project ontving vorig jaar van deltacommissaris Peter Glas het Zonnetje.

Welkom in Groningen

In Martiniplaza kunnen we 1.500 deelnemers verwelkomen. Het plenaire deel en twee paralelsessies zijn - voor degenen die niet kunnen komen - via een stream te volgen.

De officiële uitnodiging met meer informatie over het programma en de mogelijkheid om te registreren volgt na de zomer. Noteer nu alvast donderdag 9 november 2023 in de agenda!