Proeftuin WaterStraat van TU Delft en Hoogheemraadschap van Delfland bestaat 5 jaar

Ook de afgelopen tijd was het weer raak: noodweer, code geel en wateroverlast in grote delen van het land. Door klimaatverandering kunnen we rekenen op meer hitte en droogte, maar ook op meer neerslag in korte tijd. En als het regent, dan valt er veel in korte tijd. Daar is een dichtbebouwde leefomgeving met veel hard oppervlak niet tegen bestand. Het moet op veel plekken dus anders. Maar hoe dan?

Vijf jaar geleden hebben The Green Village, VPdelta+ en het Hoogheemraadschap van Delfland op TU Delft Campus de WaterStraat aangelegd om ruimte te bieden aan innovatie en onderzoek die ons helpen beter om te gaan met extremer weer in bebouwd gebied. Deze week werd het vijfjarig bestaan gevierd en de behaalde successen en geleerde lessen gedeeld. Deltacommissaris Peter Glas bracht hiervoor een bezoek aan de WaterStraat.

Vergroot afbeelding Peter Glas bij het vijfjarig jubileum van de WaterStraat
Beeld: ©Tineke Dijkstra
Peter Glas aanwezig bij het vijfjarig jubileum van de WaterStraat.

Vijf jaar in vogelvlucht

Van Groningen tot Roermond zijn in de loop der jaren verschillende innovaties toegepast in de openbare ruimte. Soms zichtbaar, soms verstopt onder het maaiveld. Altijd ten gunste van een klimaatbestendige omgeving. Directeur van The Green Village, Marjan Kreijns: “Sinds 2018 zijn er 29 innovaties getest die verspreid over Nederland op meer dan 100 locaties al zijn toegepast in de praktijk. Daarmee is meer dan 350.000m2 straatoppervlak klimaatadaptief ingericht en 250.000m3 water gebufferd of vertraagd afgevoerd of geïnfiltreerd in de grond.”

Betonnen 'watertafel'

Een van deze opgeschaalde projecten is de WaterTable van Trewatin. Met hun betonnen ‘watertafel’ voorkomt Trewatin schade en hinder door zware neerslag. De betonnen ‘tafel’-elementen creëren een holle ruimte waar grote hoeveelheden water wordt gebufferd. Een ander voorbeeld is de Urban Rain Shell, een methode voor buffering, zuivering en gebruik van regenwater. Schelpen en mineralen fungeren als natuurlijke filters.

In de loop der jaren hebben duizenden bezoekers van de WaterStraat kennis genomen van wat zich afspeelt onder de verharding. De proeftuin is daarmee ook een belangrijk knooppunt voor kennisuitwisseling voor partijen die zich met klimaatadaptatie bezighouden.

Vergroot afbeelding Cover van het magazine 'Vijf jaar WaterStraat'
Beeld: ©The Green Village
Cover van het magazine 'Vijf jaar WaterStraat'

Magazine 'Vijf Jaar WaterStraat'

Tijdens de bijeenkomst ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan stonden geleerde lessen en een oproep tot actie centraal: onze steden zijn nog lang niet goed bestand tegen extremer weer. De aanwezigen kregen ter plekke informatie over 14 innovaties. Deltacommissaris Peter Glas blikte terug op vijf jaar WaterStraat en kreeg het eerste exemplaar van het ‘Vijf Jaar WaterStraat’-magazine overhandigd.

Hij benadrukte het belang van actie: “We krijgen steeds vaker te maken met weersextremen: nat wordt natter, droog wordt droger en heet wordt heter. De Waterstraat is als proeftuin voor innovaties belangrijk voor de weerbaarheid van onze steden en dorpen. Innoveren vergt durf, tijd en inzet van alle betrokken partijen. Ik moedig alle partijen aan hier volop mee door te gaan, gezien alle uitdagingen die klimaatverandering ons brengt.“

Klimaatuniversiteit TU Delft

De WaterStraat is de proeftuin voor experimenten, onderzoek en demonstraties om beter om te gaan met extremer weer in bebouwd gebied. Het is een van de initiatieven waarop de TU Delft werkt aan de klimaatuitdagingen. Ondernemers, onderzoekers en gebiedsbeheerders werken hier samen aan ideeën om straten en wijken beter bestand te maken tegen extremer weer, zoals hevige neerslag of langdurige droogte. De WaterStraat biedt de mogelijkheid om concepten en producten te testen, te ontwikkelen en te demonstreren. Het is de tussenstap tussen een laboratoriumopstelling en daadwerkelijke toepassing in de openbare ruimte.