Strategiedocument Zoetwater Hoofdwatersysteem 2021

In het strategiedocument Zoetwater Hoofdwatersysteem staat de onderbouwing van het maatregelenpakket voor het hoofdwatersysteem voor het Deltaplan Zoetwater 2022-2027 (fase 2).