Deltacommissaris verklaart Prins Hendrikzanddijk ‘Deltaproof’

Er ging tien jaar aan intensieve samenwerking, overleg en procesvorming aan vooraf. Maar toen de kogel eenmaal door kerk was en de keuze voor de bijzondere dijkversterking op draagvlak kon rekenen van uitvoerders én omwonenden, was de aanleg van de Prins Hendrikzanddijk op Texel binnen een half jaar klaar.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Fotostudio Texel

18 kilometer Waddenzeedijk is – volgens de nieuwe normering – veilig versterkt. Flexibel genoeg om mee te bewegen met toekomstige ontwikkelingen. En mét behoud van landbouw- en natuurwaarden. Niet voor niets verklaarde deltacommissaris Peter Glas de Prins Hendrikzanddijk bij de openingshandeling op 4 september: ‘Deltaproof’.

‘Deltaproof’

Terwijl de regen met bakken uit de hemel kwam, sprak Peter Glas op de hernieuwde dijk de genodigden toe. ‘Wij staan hier bij het nieuwe uitkijkpunt over de Prins Hendrikzanddijk. Er is een verrekijker, die ook een prachtig symbool is van hoe wij werken in het Deltaprogramma. Met focus. En we kijken ook vooruit, naar de toekomst. Adaptief, zodat meebewogen kan worden met veranderingen in de toekomst. De Prins Hendrikzanddijk is wat dat betreft een voorbeeldproject. We leren hier hoe waterveiligheid en natuurontwikkeling hand in hand gaan. Dat is uniek. Ook als het gaat om de samenwerking tussen alle betrokken partijen. Zo dien je met één project diverse belangen en doelen. Een geweldige prestatie. Ik heb het project beleefd en geschouwd en verklaar het officieel gereed. De Prins Hendrikzanddijk is ‘Deltaproof’!’

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Fotostudio Texel

Unieke samenwerking

Voorafgaand aan de openingshandeling sprak de deltacommissaris in een plenaire bijeenkomst in het NIOZ een speech uit, waarin hij het nationaal Deltaprogramma en het Deltaplan Waterveiligheid nog eens uitgebreid onder de aandacht bracht. In een panelgesprek blikten de betrokken partijen - Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier (HHNK), HWBP (ministerie IenW), provincie Noord-Holland, Waddenfonds, gemeente Texel, aannemer Jan de Nul en Staatsbosbeheer – gezamenlijk terug op de bijzondere samenwerking in aanloop naar en tijdens de aanleg van de Prins Hendrikzanddijk. Staatsbosbeheer is vanaf nu de nieuwe natuurbeheerder van het gebied.

Meer informatie