Milieueffectbeoordeling Deltaprogramma 2021

Ten behoeve van het keuzeproces van de eerste zes-jaarlijkse herijking zijn de milieueffecten van de voorgestelde aanpassingen in beeld gebracht. Dit rapport beschrijft die milieueffecten.