Dashboard Signaalportaal - Maximaal neerslagtekort

  • Visuele statistieken maximaal neerslagtekort

    Deze grafiek toont het landelijk gemiddelde maximaal potentieel neerslagtekort tijdens het groeiseizoen, gedefinieerd als de periode 1 april tot en met 30 september. Het neerslagtekort is de cumulatieve som van de potentiƫle verdamping minus de neerslag vanaf 1 april, waarbij tussentijds negatieve waarden op nul worden gehouden. Bron: KNMI klimaatdashboard (www.knmi.nl/klimaatdashboard)