Dashboard Signaalportaal - Beregend oppervlakte

  • Visuele statistieken beregend oppervlak

    Deze staafdiagram toont de oppervlakte landbouwgrond dat minimaal één keer per jaar beregend wordt per 1000 hectare, voor vijf verschillende sectoren: veehouderij, tuinbouw, akkerbouw, fruitteelt en overige landbouw (periode 2006-2020). De brongegevens zijn afkomstig uit een registratie van Wageningen Economic Research.