Dashboard Signaalportaal - Grondwateronttrekking voor beregening

  • Visuele statistieken grondwateronttrekkingen

    Deze (gestapelde) staafdiagram toont de grondwateronttrekkingen voor beregening in 1000m3/jaar voor vijf verschillende sectoren: veehouderij, tuinbouw, akkerbouw, fruitteelt en overige landbouw (periode 2001 – 2020). De brongegevens zijn afkomstig uit een registratie van Wageningen Economic Research.