Brochure Nationaal Deltaprogramma

De brochure nationaal Deltaprogramma geeft op hoofdlijnen antwoord op de vraag wat de overheid, samen met heel veel partijen in het land, doet om Nederland – nu en in de toekomst – voldoende klimaatbestendig te maken. In diverse projecten en samenwerkingsverbanden wordt gewerkt aan drie thema’s: Nederland beschermen tegen overstromingen. Nederland weerbaar maken tegen extreem weer. En Nederland voorzien van voldoende zoetwater.

Je kunt de brochure fysiek bestellen via een mail naar info@deltacommissaris.nl o.v.v. aantal exemplaren.