Voorkeursstrategie Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden 2020

De Voorkeursstrategie Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden 2020 bevat de herijkte voorkeursstrategie voor waterveiligheid en (samengevat) de herijkte voorkeurstrategieën voor zoetwater en ruimtelijke adaptatie in onze regio Rijnmond-Drechtsteden.

Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden - in 2009 opgericht als onderdeel van het nationale Deltaprogramma - bracht in 2014 een eerste advies uit: de voorkeursstrategie Rijnmond-Drechtsteden. Deze strategie is geactualiseerd in het kader van de eerste ‘herijking’ van het Deltaprogramma.