Deltaprogramma 2023 - Figuur 1: De opgaven worden groter, het Deltaprogramma moet versnellen

Vergroot afbeelding Een grafiek die de volgende informatie schematisch en in visuele samenhang laat zien: In 2022 liggen we op koers met wat we dachten dat nodig was voor een veilige en leefbare delta in 2050. De opgaven worden echter groter, met name voor extreme wateroverlast en droogte. Dat komt door snellere klimaatverandering en transities in steden en het landelijke gebied. Als we in het huidige tempo doorgaan, dan worden we tussen nu en 2050 ingehaald door de opgaven. Alleen als we de uitvoering flink versnellen, blijven we in de pas met de groeiende opgaven. Richting 2100 worden de opgaven nóg groter. Daar moeten we nu al op voorsorteren.