Nieuwsvideo Nationaal Deltacongres 2018

De immense zaal van de IJsselhallen in Zwolle zat nokvol tijdens de opening: nooit eerder waren er zo veel mensen op een Deltacongres. "Het is overstroomd", grapte dagvoorzitter Inge Diepman. Waarop Deltacommissaris Wim Kuijken benadrukte dat ook kleinschaligheid nodig is. "We werken aan existentiële kwesties om ons land leefbaar en veilig te houden. Elkaar persoonlijk ontmoeten en ideeën uitwisselen is ook heel belangrijk. Daarvoor hebben we de Deltaparade."

Nieuwsvideo Nationaal Deltacongres 2018

Robot:
Welkom bij het negende Deltacongres in Zwolle.

*Muziek speelt*
Mensen komen binnen op het Deltacongres.

Wim Kuijken – Deltacommissaris:
De dag is er echt voor bedoeld om informatie te delen, iedereen een update te geven hoever we zijn, iedereen die daarbij wil zijn, om discussies te voeren, om nieuwe ideeën op te halen.
Het gaat over de toekomst van het land.
Het gaat over water en ruimte, dat iedereen begrijpt en iedereen wil daar graag aan bijdragen.
Dus dat is wel bijzonder, ja het is bijzonder.

Henk Jan Meijer – Burgemeester Zwolle:
Ik vind het heel mooi als burgemeester gastheer te mogen zijn van dit Deltacongres.
Meer dan 2000 mensen lopen hier rond.
Je ziet wat voor energie dat uitstraalt, dan ben ik een hele trotse burgemeester.

Cora van Nieuwenhuizen – Minister van Infrastructuur en Waterstaat:
Dit is het laatste Deltacongres van Wim Kuijken als eerste Deltacommissaris.
Tien jaar werken aan een waterveilig Nederland met een goede zoetwatervoorraad.
Tien jaar werken aan een klimaatbestendig en water-robuust Nederland.
Ik heb meegemaakt dat voor het eerst alle keringen tegelijk gesloten zijn.
Ik heb hoogwater meegemaakt dat je de Ruimte voor de Rivier projecten in volle glorie kon zien.
Ik heb heftige storm gezien, hevige buien waarbij bijvoorbeeld in Meerssen in Limburg de mensen in een week twee keer de modder door de kamer hadden stromen.
En natuurlijk deze zomer de extreme droogte en ook hitte die we hebben meegemaakt.
Dus het was wat dat betreft wel een heel uitzonderlijk jaar.

Reinier de Graaf – Office for Metropolitan Architecture:
Dit is Kopenhagen in 2009.
Het grappige aan deze foto is dat hoe breder de glimlach van de politicus, hoe groter de bijdrage aan CO2.

Louise O. Fresco – Lid van de tweede Deltacommissie (2008):
De basispremisse van ons destijds als Deltacommissie was: ja we kunnen het waarschijnlijk aan en dat is eigenlijk, denk ik, bevestigd.
Ondanks het feit dat de dreigingen en de problemen zeker niet minder zijn geworden.

Wim Kuijken – Deltacommissaris:
Toen ik begon in 2010 heeft Rijkswaterstaat mij voorzien van een jas, een helm en veiligheidslaarzen.
Nou, dat vond ik wel stoer.
Dan ging mijn kofferbak open en dan kwam dat eruit en dat wil ik graag doorgeven aan Peter.

 *Applaus*

Peter Glas – Tweede Deltacommissaris per 1-1-2019:
Ik voel me ontzettend vereerd.
Ik heb er enorm veel zin in.
Doorwerken aan de Delta, dat gevoel, dat we dat met elkaar kunnen oppakken en dat ik daaraan mag bijdragen te midden van alle mensen in die Delta-community, daar krijg je enorme energie van.

Michiel van den Broeke – Hoogleraar Polaire Meteorologie Universiteit Utrecht:
Mijn advies aan de Nederlandse overheid is: neem het voortouw als het gaat om mitigatie, dus het voorkomen van klimaatopwarming.
Zorg dat je internationaal leidend wordt en dan zal blijken, denk ik, dat ook binnen Nederland het makkelijker wordt om mensen te overtuigen van de noodzaak om de CO2-uitstoot te beperken.

*Muziek speelt*
Mensen nemen deel aan verschillende activiteiten op het Deltacongres.

Michael Methorst – Trainee Waterschapstalent HHNK:
Ik denk: op het moment dat je al jaren in de watersector meeloopt dat je gedachten wordt gevormd door bepaalde kaders die je in de loop der jaren, niet opgelegd hebt gekregen, maar misschien die je jezelf hebt gegeven.
Op het moment dat die kaders steeds sterker worden wordt out-of-the-box denken gewoon lastiger.
Daarom denk ik dat jongeren daar beter toe in staat zijn, die zijn nog…
Die hebben die kaders misschien wel maar die zijn wat minder dik, daar gaan we wat makkelijker overheen.

Myra Kremer – Regionaal programmabegeleider Hoogwaterbescherming:
We hebben generalisten en specialisten dus je merkt dat mensen gewoon hun eigen expertise op een bepaald vlak hebben.
Maar als je rondkijkt en je ziet dat er ook gewoon bepaalde onderwerpen zijn dat je denkt: daar wil ik meer van weten.
Dan loop je er naartoe en vaak als je in gesprek gaat met de mensen merk je toch dat er veel meer samen weer te doen is en er overeenkomsten zijn.

*Muziek speelt*
Mensen nemen deel aan verschillende activiteiten op het Deltacongres.

Wim Kuijken – Deltacommissaris:
Ik heb SmartRoof uitgekozen omdat dat een innovatief project is.
Het gaat over het klimaatadaptatie, dus de manier waarop je je stad inricht.
Met ‘groene’ daken.
Wetenschappelijk bewezen.
Koelt het gebouw.
Houdt het water vast en gaat niet het riool in en het is ontstaan van onderop door mensen die samen dit probleem hebben opgelost.
Dus het is van alle kanten helemaal het Deltaprogramma.

Tracy Metz – Lid van de tweede Deltacommissie (2008):
Deltaris constateerde ruim een maand geleden dat de zeespiegel mogelijk veel sneller gaat stijgen dan verwacht.
Ik en alle Nederlanders met mij wensen de nieuwe Deltacommissaris Peter Glas en het Deltaprogramma veel wijsheid en daadkracht toe.

*Applaus*

Eindtitel:
Deltacommissaris
www.deltacommissaris.nl