Deltacongres 2020 - Grietje interviewt Michele Blom en Ed Anker

Deltacongres 2020 - Grietje interviewt Michele Blom en Ed Anker

GRIETJE EVENWEL: Er staat een lekker windje vandaag.
Ik sta hier op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad wat natuurlijk een perfecte plek is om af te spreken met Michèle Blom.

(Grietje interviewt Michèle.)

Wat heb je met deze plek waar we nu staan?
MICHÈLE BLOM: We staan hier bij de prachtige Houtribdijk aan de kant van het IJsselmeer en aan de andere kant het Markermeer.
We hebben hem net opgeleverd zodat hij weer bestand is tegen de grote stormen die mogelijk gaan komen en ik ben hier ook nog eens een keer opgegroeid.
Dus ja, wat heb ik nou eigenlijk niet met die dijk?
Waarom is het herijken van het Nationaal Deltaprogramma zo belangrijk?
De toekomst staat niet vast.
Altijd gebeuren er dingen of zie je nieuwe ontwikkelingen waardoor je opnieuw moet bedenken: oké, dat wat we bedacht hadden houdt dat nog stand of moeten we iets anders verzinnen?
Er zijn natuurlijk verschillende partners bij betrokken.
Waarom is de samenwerking zo belangrijk binnen het Nationaal Deltaprogramma?
Ja, het water is één systeem.
We spreken wel eens over communicerende vaten. Nou, dat zie je hier.
Wat er in het IJsselmeer zit, dat komt uit de IJssel.
Wat er in de IJssel zit, dat komt uit het buitenland.
We hebben het grondwater nodig, we hebben het oppervlaktewater nodig er komt water van boven en allemaal hebben we daar een rol en verantwoordelijkheid in.
En de enige manier om dat goed te doen, is dat met elkaar te doen.
Wat ik heel belangrijk vind, is dat we echt ons allen scharen achter dat hoofddoel.
Verwachten jullie ook nog iets van het bedrijfsleven?
Zeker, ook het bedrijfsleven kan iets doen.
Ook zij kunnen het water gaan bewaren voor hun productieprocessen.
Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de energie-industrie dat gebeurt bij de glastuinbouw, ook zij kunnen een steentje bijdragen.
De laatste, misschien belangrijkste vraag: Wil je een handtekening zetten onder de nieuwe afspraken?
-Heel graag.

(Michèle zet haar handtekening op een groot kartonnen bord met de titel 'Nationaal Deltaprogramma'. Daarna lopen ze samen over de dijk.)

OPGEWEKTE MUZIEK

Zo, er wordt hard gewerkt hier.
Ik ga eens kijken of ik Ed Anker kan vinden die mij meer kan vertellen over ruimtelijke adaptatie.

(Grietje is nu bij een bouwplaats. Ze zet een helm op, trekt een veiligheidshesje aan en loopt de bouwplaats op. Ed Anker:)

DOOR DE OPGEWEKTE MUZIEK KLINKT GEKLOP EN GEBOOR

ED ANKER: We zijn hier het hele stationsplein aan het vernieuwen en dat doen we klimaatactief.
Dat hele plein wordt een soort enorme spons waar allemaal water in opgevangen kan worden ook gewoon al onder de straatstenen en in de fietsenstalling maken we allemaal voorzieningen zodat bij een hoosbui die kan worden ingezet als een soort noodberging.
Voor welke uitdagingen staat Nederland dan de komende jaren?
Dat we rekening moeten houden met heel veel regen grote hoosbuien die in korte tijd echt de straten blank kunnen zetten en veel meer hitte in de zomer.
Dat proberen wij hier op deze plek samen te laten komen door veel groen toe te voegen en allerlei slimme manieren te bedenken om dat water af te kunnen voeren.
EVENWEL: Staat de gemeente dan nog specifiek voor bepaalde uitdagingen?
Ja, absoluut.
De gemeente, die is uiteindelijk verantwoordelijk voor de openbare ruimte.
Dat is niet alles, een heleboel is in particuliere handen.
Maar de gemeenten moeten stresstesten doen, laten zien waar de problemen zitten en vervolgens de beweging erin krijgen dat we ook echt op een andere manier onze gebouwen gaan inrichten, onze stad gaan inrichten.
De minister heeft voor 2021 extra geld beschikbaar gesteld, 200 miljoen euro.
Wat zou jij zeggen dat we daarmee moeten doen?
Volgens mij is het, omdat we in transformatietijd zitten het belangrijkste dat we aan projecten doen die laten zien dat dingen echt anders kunnen.
We kunnen niet op een traditionele manier onze woonwijken doorbouwen en onze binnensteden aanpakken.
Maar je hebt dan heel vaak te maken met andere partijen projectontwikkelaars, aannemers, bouwers.
We moeten het allemaal met mekaar doen en dan kan extra geld wel helpen om datgene wat misschien dreigt vast te lopen, vlot te trekken.
De herijking van het Nationaal Deltaprogramma, sta je daar achter?
Ja, absoluut, de VNG is nauw betrokken bij de totstandkoming daarvan.
De Deltacommissaris heeft er ook in coronatijd heel veel in geïnvesteerd.
Hij heeft met Jan en alleman gewandeld om op te halen wat er nou echt in moest gaan staan en dat zie je ook echt in de teksten terug van het Deltaprogramma.
Dat is een tekst die van ons allemaal is en dat is superbelangrijk want we kunnen dit echt niet in ons eentje.
Wil je er je handtekening onder zetten?
-Jazeker, met alle plezier.

(Ed zet z'n handtekening op het bord. Even staat hij zelfverzekerd in het midden van de bouwplaats en daarna geeft hij Grietje een rondleiding. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Beeldtekst: Nationaal Deltacongres.)

DE OPGEWEKTE MUZIEK SPEELT VERDER TOT HET EIND VAN DE VIDEO