Deltacongres 2020 - Grietje interviewt Bert Boerman en Rogier van der Sande

Deltacongres 2020 - Grietje interviewt Bert Boerman en Rogier van der Sande

(Met een groot kartonnen bord onder de arm loopt Grietje Evenwel over een brug.)

OPGEWEKTE MUZIEK

GRIETJE EVENWEL: Ja, we zijn weer op pad.
Dit keer ga ik spreken met Bert Boerman over onder meer zoetwater.
Waar kan dat nou beter dan in de prachtige provincie Overijssel bij de Vecht?

(Al pratend lopen Bert en Grietje langs het water.)

Welke uitdaging ligt er voor Nederland de komende zes jaar als het gaat over zoetwaterbeschikbaarheid?
BERT BOERMAN: Als we kijken naar zoetwaterbeschikbaarheid dan zie je dat droogte in de achterliggende periode een belangrijk thema is geweest.
Ik denk dat daar de grote opgave ligt voor de toekomst.
Hoe houden we dat water dat hier rijkelijk het land binnenstroomt via deze regenrivier, ook in de gebieden vast?
Hoe houden we het water dat via de Rijn binnenkomt hoe distribueren we dat zodanig dat we dat vast kunnen houden in de gebieden om beschikbaar te krijgen op die momenten dat het nodig is?
Welke opgave ligt er voor de provincies?
Alle provincies zijn wel bezig om te kijken hoe kunnen we zoetwaterretentiegebieden maken hoe kunnen we in de haarvaten van onze systemen zorgen dat dat water opgenomen wordt en je moet het ook koppelen aan andere thema's.
Denk aan een andere transitie, bijvoorbeeld in de landbouw.
Zorgen dat er meer organische stoffen in die bodem komt, heel veel water vasthouden.
Dat soort elementen, dat is echt van groot belang de komende periode als het gaat om de herijkte Deltabeslissing.
Functie volgt peil, we hebben eeuwenlang het omgekeerde gedaan dat het peil de functie volgde.
Dus dat betekent dat we daar ook rekening mee moeten houden en dat betekent dat we in de gebieden aan de slag moeten.
De herijking van het Deltaprogramma, ben je het daarmee eens?
Als we kijken naar het Deltaprogramma de afgelopen zes jaar, volledig commitment.
De komende periode met de herijkte Deltabeslissingen en de strategie├źn volkomen commitment vanuit het IPO om daar met elkaar de schouders onder te zetten.
En natuurlijk teken ik daar ook namens het IPO graag voor.

(Bert zet z'n handtekening op het bord en vervolgens vertrekken ze. Even later komt Grietje aan bij een andere locatie, waar ze met Rogier van der Sande gaat praten.)

DE OPGEWEKTE MUZIEK SPEELT VERDER

EVENWEL: Welke opgave ligt er de komende zes jaar voor de waterschappen?
ROGIER VAN DER SANDE: Verstandig besluiten nemen en dingen doen die over 20, 30, 40 jaar van belang zijn.
De problemen zijn er dan pas als we nu niet handelen.
Niet alleen voor de waterschappen, voor die hele waterfamilie, is dat de opgave.
We moeten gaan versnellen, wat moeten we precies gaan versnellen?
We moeten versnellen in de uitvoering.
Dat zie je bijvoorbeeld in het hoogwaterbeschermingsprogramma daar moeten we gewoon qua planning eigenlijk het tempo van de afgelopen jaren verdubbelen en dat is verdomd moeilijk.
Denk alleen maar aan de corona, wat dat betekent.
Denk aan de stikstofproblematiek wat dat betekent.
We zullen nog steeds tegen nieuwe problemen aanlopen dus is het realiseren van hetgeen we ons hebben voorgenomen, heel erg belangrijk en het permanent doen op een wijze, no regret naar de toekomst toe dat is ook wel even een uitdaging.
En hoe gaan we dat precies doen?
Door behoedzaam te werken, want daar zijn we goed in.
Een van de mooie dingen is dat niet alleen bestuurders maar ook op andere niveaus goed wordt samengewerkt.
Slim watermanagement is begonnen op de werkvloer.
De waterrobuustheid in wijken, in bestaande en nieuwe wijken is dat het belangrijkste thema?
Als je niet lekker woont, zit je niet lekker in je vel, hebben we geen fijne samenleving.
Er mag eigenlijk geen woning meer gebouwd worden die niet waterrobuust en toekomstbestendig is.
Wat heb jij nodig om je doelen te bereiken?
Grote lijnen waar we ons op kunnen vinden, die worden door alle partijen gedragen en de vertaling van het Nationaal Deltaprogramma naar die regionale arena is wel een uitdaging die we met z'n allen aan moeten gaan.
De herijking van het Nationaal Delta- programma, sta je daar 100 procent achter?
Namens alle waterschappen moet ik dan maar even zeggen alle 21 waterschappers die er in de zaal zitten, digitaal of niet ga ik die handtekening zetten.

(Rogier zet z'n handtekening op het bord, daarna lopen ze naar het gemaal wat verderop. Ze zetten een mondkapje op en vervolgens krijgt Grietje een uitgebreide rondleiding van Rogier.)

DE OPGEWEKTE MUZIEK SPEELT VERDER

Nou, dat gaat goed, vier handtekeningen.
Terug naar jou, Rens, terug naar de studio.

(Grietje loopt weg. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Beeldtekst: Nationaal Deltacongres.)

DE OPGEWEKTE MUZIEK STOPT