Deltacongres 2020 - IRM film

Deltacongres 2020 - IRM film

(Over water langs een stad ligt een witte boogbrug. Over een andere boogbrug rijdt verkeer. Ook over een vakwerkbrug razen voertuigen. Een boogbrug die maar één boog telt, overspant een brede rivier.)

STUWENDE MUZIEK

(Beeldtekst: Integraal riviermanagement. Samenwerken aan de toekomst van ons rivierengebied. Het Maas- en Rijngebied. Unieke landschappen. Divers. Rijk. Door een groene omgeving vaart een binnenvaartschip in de richting van de zon.)

(Bij een brug waar veel verkeer overheen rijdt, staat een windturbine. Een klein bootje vaart over rustig water. Beeldtekst: Functies en uitdagingen. Ruimte voor recreatie. Behoud van bevaarbaarheid. Versterken van biodiversiteit.)

DE STUWENDE MUZIEK STOPT EN SPEELT DAN WEER VERDER

(Water verdelen over ons land. Veilig bij hoogwater. Kansen bij laagwater. Bootjes varen onder een brug door. Beeldtekst: Aandacht voor cultuur en historie. In een groen gebied ligt een fort. Beeldtekst: Oplossingen voor de landbouw. Wonen en werken in een aantrekkelijke omgeving. Langs het water staan hoge appartementsgebouwen.)

(Beeldtekst: Werken aan de afvoercapaciteit. Werken aan de bodemligging. Aan boord van een binnenvaartschip is een graafmachine aan het werk die is uitgerust met een grijper. Beeldtekst: Oog voor bodemkwaliteit. Oog voor waterkwaliteit.)

DE STUWENDE MUZIEK ZWELT AAN, STOPT EN SPEELT DAN WEER VERDER

(Iemand met een oranje veiligheidsjas aan loopt over een asfaltweg. Beeldtekst: Sterke dijken. Voldoende zoetwater.)

(Samenwerken. Zorgen voor een integrale aanpak. Duurzaam beheer. Toekomstgericht. Een man op een klein bootje en een vrouw die op een grotere plezierboot staat, steken hun hand op, terwijl ze elkaar op een rivier passeren. Beeldtekst: Integraal riviermanagement. Een vitaal, bevaarbaar, veilig en aantrekkelijk riviergebied.)

(In de verte achter een stuw- en sluizencomplex staat de zon laag aan de hemel. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Beeldtekst: Integraal Riviermanagement. Rechtsonder op de wit met blauwe achtergrond staat: Nationaal Deltaprogramma.)

DE STUWENDE MUZIEK EBT WEG