Natuurlijke Grensmaas - grootste rivierproject in uitvoering in Nederland

*Muziek speelt*

Beeldtekst: Nationaal Deltaprogramma.
Project Grensmaas, waterveiligheid en natuurontwikkeling.

François Verhoeven – Consortium Grensmaas:
We zijn hier bij het Grensmaas-project. Dat is het grootste rivierproject in Nederland in uitvoering op dit moment. Het project loopt vanaf Maastricht tot aan Echt-Susteren. Meer dan 40 kilometer lang is die Grensmaas, en zorgen we voor hoogwaterveiligheid voor ruim 50 tot 60.000 mensen. De plannen voor een natuurlijke Grensmaas dateren al uit de jaren 80, maar sinds de overstroming van '93-'95 zijn die plannen werkelijk in een stroomversnelling geraakt en werken we nu sinds 2008. Het project is afgerond, eind 2027. Los van de veiligheid, hebben we nog een ander belangrijk aspect: het is de ontwikkeling van ruim 1000 hectare nieuwe natuur. We krijgen straks in de toekomst een omvangrijk gebied van 40 kilometer langs de Maas, waaraan ieder jaar 1 miljoen wandelaars worden verwacht. Het project wordt gefinancierd met de winning en de verkoop van 50 miljoen ton zand en grind. Alleen in dit stuk van Nederland is grind te winnen. Dus hier kunnen we een prachtige combinatie maken met de grenswinning, natuurontwikkeling en hoogwaterveiligheid, dat is uniek. Het succes van het Grensmaas-project is ook terug te voeren op de innige band die we hebben opgebouwd met de bewoners in de dorpen langs de Maas. Samen hebben we echt gewerkt, aan de keukentafel, in zaaltjes, aan de ontwerpen van dit project. Het is niet voor niets dat de provincie Limburg project Grensmaas heeft uitgeroepen als voorbeeldproject voor burgerparticipatie. Daar zijn we echt uitermate trots op.

*Muziek speelt*

Beeldtekst: Nationaal Deltaprogramma.
www.deltaprogramma.nl